وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
208
800
208
2735090
14433
19369
2739630

خوش آمدید

در اینجا تمام استفاده کننده های این بخش ویب سایت باید خود را معرفی کند!
لطفاً در اینجا بگوئید که در باره جامعه مدنی در افغانستان شما چه فکر میکنید!
0 Topics 0 پاسخ بدون ارسال

سربرگ تالار

خوش آمدید به روزنهء گفتگو

لطفاً در اینجا خود را معرفی نموده و بگوئید که جرا از میخواهید از این روزنهء گفتگو استفاده کنید!

Facebook

Twitter