وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
656
604
683
2730403
10549
19369
2735746
سوالات جواب داده شده در مورد - جامعه مدنی

جامعه مدنی چیست؟جامعه مدنی چیست؟جامعه مدنی چیست؟جامعه مدنی چیست؟جامعه مدنی چیست؟جامعه مدنی چیست؟جامعه مدنی چیست؟جامعه مدنی چیست؟جامعه مدنی چیست؟جامعه مدنی چیست؟جامعه مدنی چیست؟جامعه مدنی چیست؟جامعه مدنی چیست؟

نقش جامعه مدنی در افغانستان چیست؟نقش جامعه مدنی در افغانستان چیست؟نقش جامعه مدنی در افغانستان چیست؟نقش جامعه مدنی در افغانستان چیست؟نقش جامعه مدنی در افغانستان چیست؟نقش جامعه مدنی در افغانستان چیست؟

مجتمع جامعه مدنی افغانستان چه زمانی و چگونه تاسیس شد؟مجتمع جامعه مدنی افغانستان چه زمانی و چگونه تاسیس شد؟مجتمع جامعه مدنی افغانستان چه زمانی و چگونه تاسیس شد؟مجتمع جامعه مدنی افغانستان چه زمانی و چگونه تاسیس شد؟مجتمع جامعه مدنی افغانستان چه زمانی و چگونه تاسیس شد؟

Facebook

Twitter