وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
270
381
3067
2730448
12960
19369
2738157
نمایش # 
عنوان
اعلامیه ء شورای متحد ملی افغانستان در محکوم کردن کشتار اخیر شماری از غیر نظامیان در جلال آباد
قانون احزاب
قانون انتخابات
آئین نامهء کمیسیون رسانه های خصوصی و شخصی
متن کامل و نهایی قانون اساسی جدید افغانستان
منشور مصالحه و آشتی ملی
پیشنهاد نهادهای مدنی در رابطه به جایزه صلح
قطعنامهء ۱۳۲۵ سازمان ملل متحد
اعلامیه ء شمارى از نهادهاى جامعهء مدنی افغانستان
پيام مجتمع جامعهء مدنی افغانستان عنوانی سمينار علمی – تحقيقی
قطعنامه دهمین سیمینار علمی - تحقیقی منطقوی
پيشنهاد اجتماع جامعه ء مدنی افغانستان عنوانی مقام محترم رياست حکومت انتقالی اسلامی افغانستان
تفاهمنامهء مجتمع جامعهء مدنی افغانستان و همکاران داوطلب آن
حزب اسلامی افغانستان جوان قتل اجمل نقشبندی را به شدت محکوم کرد
اعلامیه شبکهء جامعهء مدنی حقوق بشر افغانستان در پیوند با دستگیری و برخورد فزیکی با سه تن از مسؤولان تلویزیون طلوع
اعلامیه حزب لبرال افغانستان در مورد اقدام تخریبکارانه به دفتر مرکزی حزب
اعلامیه مطبوعاتی کمیته کار پروسه ایجاد حزب واحد سراسری افغانستان در باره بحران افغانستان و راه های بیرون رفت از آن
پیشنهاد شورای متحد ملی افغانستان برای شورای ملی در مورد قانونمند شدن حضور نیروهای خارجی در کشور
مصوبه شورای ملی در مورد مصالحه ملی و عفو عمومی
انجمن قلم افغانستان در سوگ نادیه انجمن شاعر گلهای دودی

Facebook

Twitter