وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
619
604
646
2730403
10512
19369
2735709

جشن مهرورزی

جشن مهرورزی جشن تقسیم محبت‌ها، جشن تجلیل از فرهنگ انسانی، جشنی که بر لبان ترک خورده و تشنه به محبتِ اطفال بی‌بضاعت لبخند هدیه می‌کند. طی این برنامه، مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان مقداری قرطاسیه را به گونۀ داوطلبانه با درنظرداشت توان افراد از مردم خیر، جمع آوری کرده و برای اطفال هدیه می‌دهد.

مجمتع جامعۀ مدنی افغانستان (مجما) به‌خاطر نهادینه ساختن فرهنگ همدردی، همکاری و محبت‌ورزی به اطفال محروم کشور، همایش جشن مهروزی با هدیۀ قرطاسیه برای اطفال بی بضاعت در ولایت کابل راه اندازی کرد.

در این محفل، فعالین مدنی، استاتید مکاتب، اعضای کمیته‌های جوانان و اطفال زیادی اشتراک کرده  و از این ابتکار مجما استقبال کردند و خواهان سراسری فرهنگ کمک و یاری به اطفال بی بضاعت در سراسر کشور شدند.

در اخیر برنامه، بکس مکتب و دیگر قرطاسیۀ مورد ضرورت برای اطفال محروم توزیع گردید. بعداً اطفال پوقانه‌هایی که با شعار مهرورزی آزین گردیده بود، به رسم نهادینه شدن این فرهنگ به آسمان رها کردند.

در اخیر برنامه، انجینر عزیز رفیعی، رییس مجما، از تمام کسانی که در این برنامۀ جشن مهروزی سهم گرفتند، سپاس‌گذاری کرد.

قابل تذکر است که این برنامه، افزود بر ولایت کابل در هشت ولایت دیگر افغانستان از طرف مجما برگزار گردیده  و با استقبال گرم مردم مواجه گردیده است.

نویسنده: Administrator

Facebook

Twitter