وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
620
604
647
2730403
10513
19369
2735710

 

برنامه جایزه‌ی "آزادی بیان مجما" از 12 مارچ به 24 مارچ به تعویق افتاد. مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما) تلاش دارد صادقانه ترین برخورد را با انبوهی از درخواست خبرنگاران جوان داشته باشد. از این رو، تعیین هیئت داوری بی¬طرف و کارآشنا و افزایش تعداد کاندیدان ما را بر آن داشت تا برنامه را به تاخیر بیندازیم. وعدۀ دیدار ما 24 مارچ تعیین گردیده است.

Facebook

Twitter