وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
219
800
219
2735090
14444
19369
2739641

 

 

اعلامیه مطبوعاتیمجتمع جامعه مدنی افغانستان

پیرامون رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی توسط ولسی جرگه

 

انتخاباتتنها روزنه ی امیدست که رسیدن به مشروعیت و مشارکت را از دریچۀ دموکراسی تامین می نماید. نتیجۀ انتخابات گذشته به ما آموخت تا ساختار ها و قوانین را برای مشارکت دقیق مردم، تدویر انتخابات شفاف و سراسری اصلاح و بازنگری کرد. مجما باور دارد تنها با اصلاحات می توان تجربۀ ناگوار انتخابات 1393 را از خاطره و حافظۀ تاریخی مردم پاک کرد. راهکار عبور از این بن­بست فقط با اعادۀ حیثیت و اعتبار بخشیدن به انتخابات و ساختار های انتخاباتی میسر است. شهروندان کشور با همین آرزو از ایجاد کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی و در اخیر از بستۀ پیشنهادی این کمیسیون که برآیند رایزنی گسترده با رهبران سیاسی، شخصیت های خبره، متخصصان بین المللی و شهروندان افغانستان بود؛ استقبال کردند. این بسته حاوی یازده پیشنهاد عمده برای تغییر نظام انتخاباتی است که تغییر در نظام انتخاباتی، تغییر در حوزه­های انتخاباتی، توزیع شناسنامه­های الکترونیکی، تحصیلات کاندیدان، ایجاد کمیتۀ شفافیت و سهم زنان و هندوباوران فرازهای برجستۀ آن راتشکیل می­دهند.

فرمان تقنینی بستۀ پیشنهادی کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی با استقبال شهروندان و حکومت ولی متاسفانه با انکار پارلمان روبرو گردید. مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما)، اقدام پارلمان را تامل برانگیز دانسته و نکات زیرین را قابل تذکر می­داند:

1.     شهروندان کشور به یاد دارند که همین پارلمان محکم تر از دیگران سنگ اصلاح نظام انتخاباتی را به سینه می کوبید. حال چه ماجرایی در کار افتیده که باید اصلاحات رد شود؟ 

2.     در رد این بستۀ پیشنهادی از سوی پارلمان، نه تنها سلامت انتخابات آینده را بلکه مشروعیت نظام را با خطر مواجه خواهد کرد. بنا بر این، مشروعیت نظام سیاسی آینده به انتخابات وابسته بوده و هیچ نظام سیاسی بدون عبور از گذرگاه انتخابات مشروعیت نخواهد داشت.

3.     آیا پارلمان گزینۀ دیگری را روی دست دارد تا مشروعیت نظام آینده را تسجیل کند؟ با چه تعبیر و چه گزینۀ بایست کشور را ازین بن بست برون کرد؟

4.     یأس زدائی از اذهان مردم و اعتبار دهی به انتخابات آینده زمینه ساز مشارکت همگانی است که آن هم بدون اصلاح در نظام انتخاباتی ناممکن است.

5.     مجما ضمن تاکید به این نکته که انتخابات بدیل دیگر ندارد، از پارلمان کشور می­خواهد تا گزینۀ بهتر از دیگران را برای شهروندان کشور و راه برون رفت ازین بحران مشروعیت را که حتی دامن خود پارلمان را نیز در بر دارد، ارایه دهد.

 

مجتمع جامعه مدنی افغانستان

9 جدی سال 1394

 

Facebook

Twitter