وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
220
800
220
2735090
14445
19369
2739642

اعلامیه مطبوعاتی مجتمع جامعه مدنی افغانستان
در پیوند به سربریده شدن هفت گروگان هزاره در زابل
یک¬بار دیگر تیغ جهالت و تعصب گردن زنان، کودکان و مردان این مرزوبوم را نشانه گرفت و سرِ هفت مظلوم به شمول سه زن و یک کودک نه ساله را برید. یک¬بار دیگر زابل بمثابۀ کمینگاه و پرورشگاه طالبان و داعش کارنامۀ سیاهِ انسان ستیزی را به نمایش گذاشت. یک¬بار دیگر طالبان پوچ بودن مذاکره و تفاهم نامه را به ددمنشانه ترین شکل ریشخند زدند و خون بی گناهان را با کینه توزی ریختند که بیان و محكوميت چنین جنايتِهولناک در قالب کلمات ممکن نیست.
در این راستا، مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان (مجما) چند نکته را قابل تذکر می¬داند:
1.     باآنکه ما همیشه راه صلح وآشتی را پیشنهاد کرده ایم، حادثۀ اخیر دقیقا پس از مذاکراتی اتفاق می افتد که چندی پیش هیئت دوجانبه طالبان و مردم جاغوری به پایان رسانیده بودند. پس باید بیدار بود که دیگر برای طالبان و دشمن هیچ بحثی به نام صلح و مذاکره ارزشی ندارد.
2.    سکوت ننگین حکومت در پیوند به گروگان گیری مردم و مسافرین بی دفاع شاهراه ها و مضایقه از آزاد سازی گروگانان پرسش برانگیز است. از داعش و طالبان توقع انسانیت نمی¬رود، امّا عملکرد حکومت مرکزی نیز کمتر از آن نیست.
3.    تداوم گروگان¬ گیری¬ها و سربریدن¬ها بیش از آنکه مردم ملکی را نابود سازد، حکومت ناتوان مرکزی را با مرگ زودرس روبرو خواهد کرد. از این رو، حکومت مرکزی باید در مبارزه با داعش و طالبان قاطعانه عمل نموده و برنامه ریزی دقیق برای امن سازی شاهراه ها روی دست گیرد.
4.    رهبران خواب آلود و یا هم به خواب زدۀ کشور باید از درس های گذشته بهتر بیآموزند. سیلاب این حوادث خواب زده ها را بیشتر به قربانی خواهد گرفت. فقط با مردم بودن و در دفاع از مردم می تواند رهبران را در قطار نیک نامان تاریخ قرار دهد.
مجتمع جامعه مدنی افغانستان
18 عقرب 1394

Facebook

Twitter