وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
252
800
252
2735090
14477
19369
2739674

 "گفتمان بزرگ مدنی پیرامون "آموزه های سیاسی و درسهای انتخاباتی- انتخابات 16 حمل 1393

دفتر ساحوی مجما در هرات
تاریخ: پنجشنبه 4 ثور 1393
ساعت 1 الی 3 بعدا ازظهر

خلاصه:

تعداد زیادی از نهادهای جامعه مدنی، دانشجویان و رسانه ها به خاطر بحث و گفتگو بالای آموزه های سیاسی،  انتخابات 16 حمل 1393 در مجتمع جامعه مدنی افغانستان – دفتر ساحوی هرات، گردهم آمده و دیدگاههای شان را باهم شریک ساختند. آنها ویژه گیها و نقاط قوت انتخابات 1393 را با انتخابات سالهای پشین افغانستان مورد بحث قرار دادند و یاد آور شدند که مردم در این انتخابات با آگاهی نسبی و باور مندی بیشتر به پروسه رایگیری شرکت کردند.

اشتراک کننده گان:

در مجموع

وظیفه

اشتراک کننده

اسم نهاد

شماره

15 نفر

مسئول ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر - هرات

آقای عبدالقادر رحیمی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان – دفتر ساحوی هرات

1

رئیس شوار

آقای سید اشرف سادات

شورای جوانان هرات

2

عضو

محمد بهزاد حکاک

موسسه انکشافی برای افغانستان

3

رئیس مرکز

آقای محمودی

مرکز آموزشی طلوع

4

از بخش سیاسی

آقای فهیم مایار

UNAMA

5

از بخش

آقای کریمی

USAID

6

دانشجویان

دانشجویان

دانشگاه هرات

7

گزارشگر

آصف جاهد

تلوزیون آریانا

8

گزارشگر

اقای ساغرمل

تلوزیون عصر

9

تلوزیون یک

10

خبرگذاری اسوشیتوپرس

11

شرح گزارش:

مجتمع جامعه مدنی افغانستان – دفتر ساحوی هرات با توجه به دیدگاه و اهداف خویش، سلسله گفتمانهای  را پیرامون ظرفیت سازی و توانمندی نهادهای مدنی و دانشجویان راه اندازی نموده است. در این گفتمانها مباحث مهیم و جدید اجتماعی و فرهنگی به بحث و تبادل نظر گرفته می شود. در دومین گفتمان مجما، موضوع  " آموزه های سیاسی و درسهای انتخاباتی – انتخابات 16 حمل 1393" مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اشتراک کننده گان در این گفتمان در مورد پرسیش های ذیل دیدگاههای مشخص خویش را بیان داشتند.

افغانستان از انتخابات 16 حمل 1393 چه آموزه های سیاسی و انتخاباتی را آموخت؟

اغلب از اشتراک کننده گان معتقد برآن بودند که تغییر بسیار عمیق در آگاهیها و بینیش مردم بوجود آمده است و مردم افغانستان در طول یک ده اخیر توانستند که آگاهیهای سیاسی و اجتماعی شان را ارتقاء بخشیده و نسبت به آینده باور مند شوند. یکی از اشتراک کننده گان ابراز داشتند که آگاهی مردم نسبت به انتخابات بیشتر شده و مردم  باحضور خود به پای صدوق های رای نشان دادند که دموکراسی از طریق انتخابات را حمایت می کنند. در مجموع آنها مزیت های انتخابات 1393 را چنین بیان داشتند.

·مردم آگاهانه رای دادند

·مردم براساس شناخت و آگاهیهای که از رسانه ها کسب کرده بودند از رای خود استفاده کردند.

·ترکیب تیم های انتخاباتی، نسبتا ترکیب های خوب بودند.

·مردم از کارکردهای حاکمیت خسته شدند و میخواهند که تغییر در حکومت بوجود آید.

·مسئله قومیت و نژاد در انتخابات 1393 کمتر بود و نسبتا از روی شناخت رای دادند.

·حضور میلیونی مردم به پای صندوق های رای،  برائت مردم از خشونت و جنگ سالاری بود.

·مردم از دست فساد اداری و بیکاری خسته شدند، آنها با آراء شان بدنبال یک حاکمیت قانون مدار و اشتغال آفرین هستند.

·زنان حضور بیشتر در انتخابات داشتند. این بخاطر آگاهی و بلند رفتن سطح تحصیل آنها می باشد.

·بعضی ها هم معتقد بودند که مردم آگاهانه به پای صندوق های رای نرفتند بلکه براساس یک جنبش و خروش که در میان مردم از طریق رسانه ها ایجاد شده بود به پای صندوق های رای رفتند که نشان از خود آگاهی مردم نستند.

چه عوامل باعث گردید که انتخابات در فضای امن برگزار شود؟

اشتراک کننده گان پاسخ این سئوال را بیشتر اینگونه جواب دادند که خارجی ها و دولت افغانستان در نابسامانیهای داخلی افغانستان بخصوص ایجاد طالبان و کشتار های کنار خیابانی نقش اساسی دارند. در مجموع آنها عوامل را چنین برشمردند.

·خارجی ها میخواستند که این انتخابات در فضای آرام برگزار شود. وگرنه مشکلات امنیتی بوجود میآمد.

·سیاسیون غوغاسالار که همواره بدنبال ناامنی افغانستان بودند آنها نیز به نحوی در پروسه انتخابات مثبت عمل کردند.

· مردم نه تنها باپروسه تامین امنیت انتخابات همکاری کردند که بلکه در بسیار از مناطق خودیشان تامین امنیت کردند.

·سیاست در افغانستان به گونه چیده شده بودند که حتی مخالفین هم در پروسه انتخابات در بعضی مناطق همکار شده بودند.

·نیروهای امنیتی قوی عمل کردند.

· هماهنگی بین نروهای امنیت خوب بود.

·بخاطر تامین امنیت یک پلان درست بوجود آمده بود.

·کامپاین های شورای ولایتی به خاطر حضور مردم به پای صندوق های رای و تامین امنیت خیلی تاثیر گذار واقع شد.

آیا اگر انتخابات به دور دوم کشانده شود مشارکت مردم بیشتر خواهد شد یا کمتر؟

اکثری از اشتراک کننده گان معتقد برآن بودند که اگر انتخابات به دور دوم کشانده شود و نتایج شکایات انتخاباتی به صورت شفاف به مردم بازگو نگردد اشتراک مردم به دور دوم کمتر خواهد شد. از سوی دیگر آنها معتقد برآن بودند که بخاطر بیرون رفت از مشکلات و چالش های بعد از انتخابات تلاش صورت گیرد که یک دولت ائتلافی شکل گیرد تا اجماع ملی در ایجاد دولت بوجود آید. آنها معتقد برآن بودند که اگر انتخابات به دور دوم کشانده شود هیچ یک از طرفهای رقیب به نتیجه آن قانع نگردیده و منجر به بحران خواهد شد.

نتیجه:

اشتراک کننده گان در گفتمان، نقش مردم، رسانه ها و شورای علما را برای تامین امنیت و ثبات انتخاباتی مهیم و ارزنده توصیف کردند. آنان علاوه نمودند که رفتند انتخابات به دور دوم چالشهای زیادی همچون ناامنی، تقلب، دخالت کشورهای همسایه و قناعت نکردند رقبا را در پی خواهد داشت.

Election Dialog on April 24, 2014 Herat Office

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قابل توجه:

این برنامه از طریق تلوزیون های عصر، آریانا و تلوزیون یک و همچنین از طریق خبرگذاری اسوشیتوپرس و رادیوهای محلی نیز نشر گردید.

 
نویسنده: Administrator

Facebook

Twitter