وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
316
800
316
2735090
14541
19369
2739738


«برای نابود کردن یک فرهنگ

نیازی نیست کتابها را سوزاند

کافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند..."

جملات بالا منسوب به ویکتورهوگو نویسندۀ شهیر فرانسوی است، آنکه کتاب «بینوایان» اش شهرۀ آفاق است.

کاری که متأسفانه در کشور ما جریان دارد، مسیر برگشت از کتاب و رو آوری به بازی های کمپیوتری، مصروفیت به فیلم و سریالهای غالباً مستهجن و نیز خشن که نوجوانان به الگوبرداری از کاراکترهای آنها در خانه و مدرسه و دانشگاه اکت و ادای آنان را درمی آورند و نُقل مجلس شان نَقل صحنه های فریبندۀ آنهاست.

دیگر ایام شکوهمند مثنوی خوانی و بیدل خوانی در خانه ها نه تنها از رونق افتیده که حتی جوانان آگاه ما هم نمیدانند که بیدل کیست و مثنوی از کیست؟ گوش هوشی که «قرآن پهلوی» می شنید، جایش را به دیدن جلوه های بی رنگ و جلف موسیقی و شنیدن نابهنجارترین صدا و بدپیام ترین تصنیف آهنگ داده است. به تعبیری، میز مثنوی جایش را به تلویزیون خالی کرده است.

شبکه های اجتماعی مضاعف بر موضوع است. تیلفونهای هوشمند اوقات فراغت و ارزشمند جوان و نوجوان ما را به «فیسبوک و تویتر و ...» اختصاص داده است. راستی در چنین وضعی جایگاه کتاب کجاست؟

با تمام سهولتهای که تکنالوجی آورده است، هنوز بنگاه های نشراتی از چاپ و تولید کتاب فارغ نیست، هنوز کتابهای الکترونیک عطش کتابخوان را رفع نمی سازد و قفسه های کتابخانه عطر نفس کتاب را به انتظار می نشیند.

موسسۀ مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان در کندز «مجما» جشن کتابخوانی را از مکاتب آغاز کرد، و طی سه دوره، دروازۀ 116 کتابخانه را در 116 باب مکتب لیسه و متوسطۀ کندز به روی دانشجویان و استادان گشود.

انتخاب کتاب در هماهنگی با ریاست محترم معارف کندز صورت گرفت، و کتب در چند کتگوری دسته بندی گردید. از کتگوری کتب مرتبط با مضامین درسی دانش آموزان  تا کتب حاوی اطلاعات عمومی.منطق این امر، تشویق دانش آموزان به خواندن و پُر ساختن اوقات خالی آنان به وسیلۀ کتاب و نیز تشویق فرهنگ رقابت در کتابخوانی میان دانش آموزان بود. فرهنگی که متاسفانه در میان قشر چیز فهم ما هم به ندرت میتوان یافت.

در این ایام پر عسرت معنوی که هجوم سیل آسای بی برنامگی در سطح کلان سیاستگزاری از یکسو و مقابلۀ ناجوانمردانۀ مضحک ترین برنامه های ناسالم رسانه ای از سوی دیگر، نسل نو ما را از وصل به فارابی ها، بوعلی ها، مولانا جلال الدین ها، رابعه ها، سیدجمال الدین ها، و ... به دور می سازد و جایش را به کاراکترهای چون  تُلسی، زیزا، حوا، یُلماز،  می سپارد، کاری که میتوان کرد همین است.

 

 

 برنامه های جشن کتابخوانی در رسانه های ما جایی ندارد هرچند که هرسال یک بار سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد «یونسکو» روزی را به این نام تجلیل میکند اما نسل ما کم کتاب میخواند و به قول نویسندۀ مصری، حیف است ملتی را که کتاب آینده سازش به «اقرا» آغاز می شود و این ملت نمی خواند...

مجما تنها به توزیع کتاب اکتفا نکرد، خواست چگونه خواندن را نیز با تدویر برنامه های آموزشی تحت نام «اهمیت مطالعه و شیوه های موثر کتابخوانی» در مکاتب راه اندازی کند که با استقبال فزایندۀ مسئولین مکاتب مواجه شد.   

                                                                                    

 

     

 
 
نویسنده: Administrator

Facebook

Twitter