وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
652
735
4184
2730448
14077
19369
2739274

نشست علمی مجما در رابطه به «انتخابات و آینده سیاسی افغانستان»

به روز چهارشنبه سوم ثور 1393 خورشیدی برابر با 23 ٱپریل 2014 میلادی مجما نشست علمی را تحت عنوان انتخابات و آینده سیاسی افغانستان برگزار کرد. در این نشست جمعی از فعالان جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر و اعضای احزاب سیاسی اشتراک داشتند.

 

در این نشست روی موضوعات ذیل بحث های صورت گرفت:

آن گونه که درجریان هستید، پروسۀ انتخابات ریاست جمهوری کشور روز تا روز وارد مراحل حساس خود می شود و این امر بیشتر ازهر زمان دیگری توجه نامزدان ریاست جمهوری، نهاد های مدنی ، حزب‌های سیاسی ، مردم افغانستان و جهانیان را به خود جلب کرده است.شهروندان افغانستان انتظار دارند که در نتیجۀ انتخابات شانزدهم حمل سال جاری به حکومتی که شایستۀ آن اند، دست یابند. بدون تردید آیندۀ کشور به نتیجۀ این انتخابات بسته است.  شهروندان به گونۀ گسترده مسوُولیت خود را نسبت به انتخابات چنان ادا کرده اند که نه تنها در سطح کشور؛ بلکه در سطح جهان نیز ستایش بر انگیز بود. افغانستان در این انتخابات به آموزه های تازۀ سیاسی دست یافته است؛ اما به گونۀ مشخص ما درس های را که از این انتخابات فراگرفته ایم چیست و چگونه می توانیم آن را دسته بندی کنیم؟ دسته بندی چنین آموزه ها و  تجربه های سیاسی می تواند برای آیندۀ کشور بسیار سودمند باشد، ارزیابی و شناسایی عوامل منفی و مثتبی که در پروسۀ انتخبات تاثیرگذار بوده اند، می تواند ما را در راه اندازی بهتر انتخابات های آینده کمک کند ویاری رساند. اخیراً نتایج دست کم 50 درصد آرای شهروندان  درحالی اعلام شده است که هنوز آوازه های از سازش های پشت پرده در پیوند به ایتلاف های تازه به گوش‌ها می رسد. در جهت دیگر از هم اکنون از یک نشانی مشخص سیاسی ، بحث و گفتگو هایی در پیوند به اندازی یک دورۀ موقت سیاسی  نیز در رسانه های کشور مطرح می شود، چنین مسایلی گونه یی از نگرانی ها را در میان مردم، شخصیت های سیاسی، احزاب سیاسی ونهاد های مدنی کشور سبب شده است. افغانستان روز های حساس زنده گی سیاسی خود را پشت سری می گذارد. مردم چشم به راه آن اند تا رای آن ها آیندۀ کشور را رقم زنند ، نه سازش ها و حلقات سیاسی بیرون از پروسۀ انتخابات. چنین است که ارزیابی وضعیت به یک امر جدی بدل شده است. مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان ( مجما) با در نظر داشت چنین وضعیتی با راه اندازی نشستی از کارشناسان؛ نماینده‌گان احزاب سیاسی، شخصیت های سیاسی، فعالان جامعۀ مدنی، مدافعان آزادی بیان و حقوق بشر می خواهد وضعیت را بررسی نموده ونتایج آن را با رسانه های کشور و نهاد های ذی ربط درمیان گذارد. این درحالی است که شماری از نهاد های ناظر بر پروسۀ انتخابات در پیوند به چگونه گی شفافیت این پروسه پرسش های را در رسانه های مطرح نموده و اظهار نگرانی می کنند. این در حالی است که بیشترینه فکر می شود که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وارد مرحلۀ دوم خود خواهد شد! در نشستی که مجما راه اندازی کرد عمدتاً این پرسش ها مطرح شده و پاسخ های آن جستجو شد.

·        انتخابات شانزدهم حمل که در رسانه ها گاهی از آن به نام یک جشن ملی وگاهی هم به نام یک حماسۀ ملی یاد می شود، چه آموزه و درس های را در زنده گی سیاسی کشور پدید آورده و این انتخابات از چه ویژه گی های برخوردار می باشد!

·        اگر انتخابات  به دور دوم برود چگونه می توان میزان مشارکت مردم را هم چنان بالا نگه‌داشت و در جهت دیگر با چه امکانات و شیوه های می توان نظارت  سود مندی را بر پروسۀ انتخابات پدید آورد!

  • ·        در نظام های متکی بر اصول دموکراسی و بر آمده از انتخابات، اپوزیسیون همیشه جایگاه قابل توجه و تاثیر گذاری در حیات سیاسی یک کشور دارد،  چه فکر می شود که این انتخابات آیا می تواند یک چنین اپوزیسیونی را به  میان آورد، نقش اپوزیسیون آینده را در حیات سیاسی کشور چگونه می توان ارزیابی کرد!

 

متن گزارش جوابهای این نشست را بعدأ نشر خواهیم کرد.

نویسنده: Administrator

Facebook

Twitter