وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
579
604
606
2730403
10472
19369
2735669

 

و به اتمام رساند. در ایام درس در ليسهً عالی غلام حیدر خان برعلاوهً مضامين مکتب در فراگرفتن زبان انگلیسی و کورس های اساسات ابتدایی بسيار ذکی بود و تا ختم ليسهً غلام حیدرخان "لسان انگلیسی را در کورس نشنل و آورانوس به اتمام رساند، راضیات و آماده گی کانکور را با استاد نظرزلمی تعقیب نمود و برنامه های کمپیوتر را در مکتب افغان ترکیه و کورس صراط  مرکز فرهنگی محصلین بصورت درست و اساسی آموخت. و نیز در جریان دوره لیسه شروع به تدریس زبان انگلیسی و کمپیوتر در کورس های هیواد، نشنل، آورانوس و اندیشه شهر کابل کرد و چندین دوره فراغت داد. به اثر همين لياقت و مهارتش بود که بعد از فراغت از مکتب در سال 2001 به امتحان کانکور سال 2002 اشتراک نمود و در فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل با اخذ 274 نمره کامیاب و در پوهنون کابل راه یافت و شروع به تحصیل کرد.

زاهد بعد از یک سال دوره تحصیل در پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل بنابر مصروفیت های نهایت زیاد وظیفه ویی که همگام با تحصیل ادامه میداد نخواست دروس خود را ادامه دهد. که بنابر ضرورت اقتصادی فامیلی در دفاتر مختلف خارجی و داخلی در عرصه های مختلف کار کرد و تجربه خود را افزایش خوبی داده و تحصیل خویش را در پوهنتون کاردان بعد از وقت ادامه داد و فرا گرفت و در سال 2009 دیپلوم اداره و تجارت را اخذ نمود و در سال 2012 به درجه لسانس در رشته اداره و تجارت فارغ گردید و اکنون مصروف ادامه تحصیل به درجه ماستری در یکی از پوهنتون های شخصی در کابل مصروف بوده و نیز به صفت مشاور تدارکات در ریاست شفاخانه های مرکز وزارت صحت عامه مصدر خدمت به مردم خود میباشد.

زاهد در دوره مکتب ابتدایه و دوره لیسه تا اکنون علاقه نهایت زیاد در جستجوی مطالعه مطالب ادبی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی داشت و آن هم باعث شد تا به نامه نگاری شروع کند. اولین مضمون وی تحت عنوان (آخر چی میخواهید) که در آن آمده بود: گروهایکه در مخالفت با مردم افغانستان اند، باید بگونه آشکار و یا غیر آشکار این موضوع را درک کرده باشند و آن اینست که اگر شما آرامی مردم ( امنیت )، تأمین رفاع اجتماعی،  حفظ اصالت افغانی را چه در عرصه فرهنگی و یا سیاسی میخواهید همه را در یک اصل میتوان یافت، مساعد ساختن زمینه تحصیل و آموزش برای اقشار کشور از اناث گرفته تا ذکور مطابق اصل یکه اسلام گذاشته. راترتیب نموده و بعد از ارسالی و نشر آن در روزنامه آرمان ملی در این عرصه فرهنگی تشویق شد و خواست تا در زمینه فعالیت های ادبی و فرهنگی نهایت کوشش خود را به خرج دهد.

اینجا بود که مضامین بیشتر وی در روزنامه های چاپی کابل "روزنامه آرمان ملی، روزنامه اصلاح، روزنامه اعتبار، کابل تایمز، هشت صبح، روزنامه دولتی انیس، مجله کلید و مرسل چاپ گردید و وی همکار خوب دفتر مجما "مجله جامعه مدنی افغانستان" شد و مضامین وی در مجله این نهاد نشر گردید و نیز همکاری های خود را با سایت های انترنتی "صدای افغان، افغان جرمن و جامعه مدنی افغانستان توسعه داد.

متین زاهد نویسنده جوان و مبتکر و با استعداد خود وی با دانش تکنالوژی معلوماتی ودسترسی به فعالیت های انترنتی ویب لاگ را بنام پیام اساس دیزان نمود و اکثر مضامین و اشعار خویش را با سایر مضامین نویسنده گان افغانی در این ویب لاگ به نشر میسپارد.

زاهد علاوه بر نویسنده گی مطالب حقوقی، سیاسی و  اقتصادی استعداد خوبی در شعر نویسی و چامه سرایی نیز دارد و بیشتر از 40 شعر و حدودا 100 هایکو دارد و از این همه اشعار، هایکو و مضامین های وی تا اکنون کدام مجموعه ادبی چاپ نگردیده است.

 

این بود خلص بیوگرافی احمد متین زاهد

نویسنده و شاعر جوان و با استعداد جامعه افغانی

 

نویسنده: Administrator

Facebook

Twitter