وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
289
800
289
2735090
14514
19369
2739711


 او در سالهای که در دانشگاه کابل در بخش زبان و ادبیات فارسی دری درس می خواند ، به حیث یکی از   شاعران  شناخته شده  و نو آور  درحلقات  ادبی – فرهنگی کشور شهرت گسترده یی داشت و در سالهای شصت میلادی  همگام با چند تن از شاعران نو آور دیگر نمونه ها و تجربه های  درخشانی  در شعر مدرن افغانستان ارائه کرد .
از این نقطه نظر  می توان رویین  را یکی از پیشگامان شعر مدرن در افغانستان خواند .
«شگفتن در سترون خاک»، نخستین گزینه ء شعری او در سالهای هشتاد میلادی  به وسیلهء انجمن نویسنده گان افغانستان به چاپ رسید.
پس از آن او گزینه های« بر نطع آفتاب» و «سالهای توت و ابریشم » را  در بلغاریا انتشار داد.
رویین نه از نظر فورم ؛ بلکه از نظر محتوا نیز شاعر نو آوری است که پیوسته شعر های او از دید و حس تازه یی بر خوردار است .
او عمدتاً شاعر سیاسی- اجتماعی است و شعر های او همواره  با نوع  پرخاش روشنفکرانه  در برابر استبداد و تجاوز  آمیخته است .
او پیش از این که به بلغاریا برود در دانشگاه کابل در بخش زبان و ادبیات فارسی دری کرسی استادی داشت.
سالیانی نیز برای شاگردان مکاتب افغانستان در وزارت معارف مشغول تالیف کتابهای درسی در بخشی زبان و ادبیات دری بود. او در این سالها به ادبیات کودک نیز پرداخت و شماری این گونه  شعر های او در کتاب های درسی مکاتب نیز انتشاریافتند.
« سالهای توت و ابریشم » سومین  گزینهء شعری رویین در سال 2006 میلادی به مناسبت روز صلح افغانستان،  نخستین جایزهء شعری صلح  را دریافت کرد.

نویسنده: Administrator

Facebook

Twitter