وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
642
735
4174
2730448
14067
19369
2739264
به نام خداوند دادگر و توانا
پیام رسانه‌یی گروه مشترک جامعۀ مدنی در پیوند با سوء استفادۀ سیاسی از نام جامعۀ مدنی در جریان مبارزات انتخاباتی و نقض قانون انتخابات از سوی نامزدان ریاست جمهوری
٢۱ دلو ۱۳٩٢ / ۱۰ فبروی ٢۰۱۴ - کابل، افغانستان
 
تعدادی از نهادها، زیر نام جامعۀ مدنی؛ از جمله «شبکۀ انسجام نهادهای مدنی»، حمایت شان را از بعضی نامزدهای ریاست جمهوری سال ۱۳٩۳ افغانستان، اعلان کردند که این کار شان در مغایرت با قانون مؤسسات غیردولتی و قانون سازمان‌های اجتماعی کشور بوده و در تضاد با مفهوم واقعی جامعۀ مدنی می‌باشد. در ضمن، دیده می‌شود که بعضی از نامزدها، در جریان مبارزات انتخاباتی، قانون انتخابات را نقض می‌کنند که ادامۀ این روند، باعث نگرانی جامعۀ مدنی شده و برگزاری یک انتخابات آزاد، عادلانه و سالم را زیر سؤال می‌برد. گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی، در واکنش به این مسأله و برای پیش‌گیری از ادامۀ سوء استفاده‌های سیاسی از نام جامعۀ مدنی در جریان مبارزات انتخاباتی، مطالبات خویش را از نهادهای جامعۀ مدنی، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳٩۳ و کمیسیون مستقل انتخابات، چنین بیان می‌دارند: 
 
۱. نهادهای جامعۀ مدنی که شامل مؤسسات غیردولتی و سازمان‌های اجتماعی می‌شوند، بر اساس قوانین مربوطه، نهادها و جمعیت‌های غیرانتفاعی و غیرسیاسی استند و نمی‌توانند فعالیت سیاسی داشته باشند و در جریان مبارزات انتخاباتی، از نامزد مشخصی حمایت کنند؛
٢. در صورتی که چنین سازمان‌ها، قوانین مربوطه شان را نقض می‌کنند، باید با آن‌ها برخورد قانونی صورت بگیرد؛ 
۳. تاجایی که دیده می‌شود، بعضی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در جریان مبارزات انتخاباتی، قانون انتخابات را نقض می‌کنند؛ بنابراین، گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی از نامزدان محترم می‌خواهد تا به قانون احترام بگذارند و از کمیسیون مستقل انتخابات می‌طلبد تا میکانیزم عملی را برای ثبت دارایی‌ها و نظارت از مصارف نامزدان در جریان مبارزات انتخاباتی بوجود بیاورد و در صورت مشاهدۀ نقض، باید معلومات را در اختیار مردم قرار دهد؛ و
۴. ما نهادهای جامعۀ مدنی، از مردم افغانستان می‌خواهیم تا با رفتن به پای صندوق‌های رأی، مردم‌سالاری را به نمایش گذاشته و تقویت کنند. 
 
گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی، انتخابات را یکی از ارکان مهم نظام مردم‌سالار می‌داند و جهت برگزاری یک انتخابات شفاف، عادلانه و فراگیر، می‌کوشد. 
 
به امید یک جامعۀ استوار بر اصل مردم‌سالاری و حاکمیت قانون

Facebook

Twitter