وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
234
800
234
2735090
14459
19369
2739656

این جنایات را حتی حیوانات وحشی هم همراه جفتش انجام نمی دهند

امروز یکشنبه 14 دسمبر 2013 تعدادی از فعالین مدنی، حقوق بشری، شورای علما، خبرنگاران، فعالین حقوق زن، اعضای شورای ولایتی، محصلین و مردم بامیان طی گردهمایی، از چوک بابه مزاری تا بیش دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان ضمن محکوم کردن خشونتهای اخیر در افغانستان بخصوص خشونت بی رحمانه علیه خانم ستاره در هرات، به راه پیمایی پرداختند و در مسیر راه شعارهای:

عاملین خشونت مجازات گردند

ناقضین حقوق بشر مجازات گردند

ستاره ما فریاد تو هستیم

خشونت محو و نابود گردد

 و .... سر دادند.

در این مراسم بابه محسنی عضو شورای علمای بامیان ضمن محکوم کردن این جنایات گفت این جنایات را حتی حیوانات وحشی همراه جفتشان نمی کنند چی رسد به ما کی انسان هستیم. و ما شدیدا این جنایات را محکوم کرده و خواهان مجازات عاملین این قضایا هستیم.

مسؤول دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آقای روح الله فروغ بیانیه مطبوعاتی دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه به خشونت علیه خانم ستاره به خوانش گرفته و ضمن تشکری از دادخواهی فعالین مدنی و حقوق بشری، این عمل را به شدید ترین لحن ممکن محکوم کرد و گفت ما خواهان دستگیری عاملین قضایای خشونت علیه زنان بخصوص شوهر ستاره هستیم و از دولت می خواهیم تا در مورد تداوی خانم ستاره از هیچ کوششی دریغ نروزد. نقش فعالین مدنی و حقوق بشر  در دادخواهی و تامین عدالت بسیار موثر است.

در پایان قطعنامه توسط برگزار کنندگان مراسم به خوانش گرفته شد:

بنام خداوند دادگر و توانا

قطعنامه فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر بامیان در پیوند با خشونت های اخیر علیه زنان بوژه اعمال خشونت علیه "ستاره" در هرات

مورخ 24 قوس 1392 مطابق به 15 دسامبر 2013 میلادی

با تأسف با گذشت هر روز در افغانستان گراف خشونت علیه زنان به خاطر عدم تطبیق قانون بالای عاملین خشونت و مرتکبین، جرم بالا رفته و هر روز به قربانیان این پدیده افزوده می شود. دراین اواخر ما شاهد افزایش خشونت علیه زنان به انواع گوناگون در ولایات مختلف کشور هستیم، که طبق گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و بخش حقوق بشر دفتر معاونت ملل متحد در شانزده ولایت کشور، آمار ثبت خشونت علیه زنان %28 بالا رفته و همچنین صدود حکم در محاکم افغانستان طبق قانون محو خشونت علیه زنان و بی توجهی ادارات ذیربط و مراجع تطبیق قانون به این موضوع می باشد.

وقایع و رخداد های خشونت بار دلخراش در ظرف دو و سه روز گذشته در کشور از جمله تجاوز گروهی بالای "نازیه" و قتل "زرینه" توسط شوهرش با فجیح ترین وضع در ولایت بغلان، اعمال خشونت غیر انسانی بالای "ستاره" در ولایت هرات، موجب نگرانی فعالین جامعه مدنی و حقوق بشر گردیده و  باعث گردیده تا فعالین جامعه مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان طی راه اندازی همایشی ضمن اعلان همدردی با قربانیان خشونت ها، این اعمال غیر انسانی و ضد بشری را تقبیح نموده و خواستار محاکمه و مجازات عاملین این جنایات شده و مطالبات خویش را طی 5 ماده ذیلاً اعلان می دارند:

1.     از سازمان ملل متحد و دفتر معاونت ملل متحد"یوناما" در افغانستان می خواهیم تا دولت افغانستان را ملزم به تعهدات بین المللی بخصوص معاهده هر گونه تبعیض علیه زنان نماید.

2.     از اعضای شورای ملی صمیمانه می طلبیم تا برای صیانت از حقوق قشر آسیب پذیر کشور "زنان" قانون منع خشونت علیه زنان را هرچی عاجل تر به تصویب برسانند.

3.     از ارگانهای عدلی و قضایی و ادارات تطبیق قانون تقاضامندیم که طبق قوانین نافذه کشور مجرمین و مرتکبین جنایات و خشونت ها را به مجازات برسانند.

4.     از کمیسیون مستقل حقوق بشر می خواهیم تا طبق وظایف و صلاحیت های خویش دولت افغانستان و ادارات ذیربط را در امر رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشری ملزم سازد.

5.     از نهاد های مدنی و فعالین حقوق بشر می خواهیم تا در موارد نقض حقوق بشری، بخصوص زنان همواره فعال بوده و در موارد نقض حقوق بشر، دادخواهی فعالانه نمایند.

با احترام

فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر و شهروندان بامیان

                                                                                   

 

 

 

                                       

Facebook

Twitter