وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
569
500
2340
2730448
12233
19369
2737430

                                                                   

حسن المآب واجد فرزند محمد موسی در سال 1367 در ولسوالی فرینگ ولایت بغلان زاده شد. تعلیمات ابتدایی را در مکتب محله اش فرا گرفت و سپس خانواده اش نسبت امور شغلی پدر به ولسوالی های نهرین ولایت بغلان و اشکمش ولایت تخار کوچید. حسن المآب دورۀ تعلیمات خود را در این ولسوالی ها پی گرفت تا اینکه در سال 1387 خورشیدی از لیسۀ طارق شهید ولسوالی اشکمش سند فراغت بدست آورد. بعد از فراغت از لیسه با استفاده از بورس تحصیلی عازم کشور هندوستان شد و از پوهنتون عثمانیه آن کشور در رشتۀ (EPP)Economic, Political Science and Public Administrationکسب کرد.

حسن المآب افزون بر دریافت سند لیسانس از کشور هندوستان، ایام فراغتش را در جریان تحصیل بیهوده صرف نکرد و در پهلوی درس اصلی دانشگاه عثمانیه، وارد دوره های آموزشی کوتاه مدت در بخشهای انکشاف شهری و اقتصاد، پیشرفت اقتصادی و علوم اجتماعی، اداره و منجمنت، مدیریت مفاهمه و  Accountingشد و در این بخش ها از دانشگاههای مختلف کشور هندوستان، دیپلوم بدست آورد.

بعد از ختم تحصیل به کشور برگشت و بلافاصله به موسسۀ مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان مقیم کندز جذب شد و تا همین اکنون به حیث مدیر مالی آن اداره مصروف کار و فعالیت می باشد.

Facebook

Twitter