وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
322
800
322
2735090
14547
19369
2739744

                                                                     

حمدالله حقوقمل فرزند شرف الدین در سال 1362 هج ش در ولسوالی خان آباد ولایت کندز قریه ملاخیل آقتاش  چشم به جهان گشود.

تعلیمات ابتدایی را در مکتب متوسطه آقتاش فراگرفت وبعداً بخاطر تکمیل کردن تعلیمات خود شامل لیسه آقتاش شدکه درسال 1384 از لیسه مذکور فارغ گردید. با سپری کردن امتحان کانکور وارد پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخشد، ودرسال 1388 هجری شمسی سند فراغت لسانسرااز پوهنځی مذکوربدست آورد.

وی از سال ۲۰۰۹ م الی سال ۲۰۱۱م به عنوان کارمند در دفتر الاید (CAT)ایفایی وظیفه نمود. و درهمین سال به حیث کارمند در دفتر مجتمع جامعه مدنی افغانستان درولایت کندز جذب شد که تا الحال در دفتر مذکور مصروف وظیفه می باشد.

Facebook

Twitter