وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
323
800
323
2735090
14548
19369
2739745

                                                                

حبیبه گلستانی در سال 1365 خورشیدی در شهرستان گنبد کاووس از توابع استان مازندران کشور جمهوری اسلامی ایران دیده به جهان گشود. در سال 1381 از لیسۀ بعثت شهرستان گنبد کاووس در رشته رنگریزی الیاف قالی با موفقیت فارغ گردید و با فاصلۀ اندک پس از فراغت همراه خانواده اش دیار غربت و مهاجرت را ترک نموده و به وطن عزیز خود جمهوری اسلامی افغانستان بازگشت.

موصوف بعد از بازگشت به وطن در ادارات مختلف دولتی و غیردولتی مصروف کار شد از جمله: عضو مسلکی نظارت تعلیمی ریاست معارف کندز، سوپر وایزر پروژۀ قالین بافی ریاست کار و امور اجتماعی ولایت کندز، آموزگار بخش جندر دفتر ECWمقیم کندز و کارمند اجتماعی دفتر مجتمع جامعه مدنی افغانستان.

حبیبه گلستانی در پهلوی اینکه کارمند رسمی دفتر ECWبود، به ادامۀ تحصیلات در رشتۀ قابلگی عالی در انستیتوت احمدشاه بابا کندز روی آورد و با همکاری ادارۀ مجما در کندز موفق به اتمام دورۀ تحصیلات نیمه عالی اش شد. 

 

Facebook

Twitter