وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
570
500
2341
2730448
12234
19369
2737431

                                                                      

احمدرشاد فرزند باران خان در سال 1367 در یک خانواده روشنفکر در ولایت بدخشان ولسوالی  کشم چشم بدنیا گشود. بعلت اینکه پدرش کارمند دولت بود از ولایت  بدخشان سکونت اصلی خویش به

ولایت تخار  شهر تالقان عودت کرد.  درسال 1374 به مکتب لیسه داکتر سید حسین شهید غرض فرا گرفتن  تعلیم وتربیه شامل شد. در سال 1386 از لیسه مذکور فارغ شد و درامتحان کانکور سال تعلیمی متذکره اشتراک کرد و در نتیجه در اکادمی پولیس ولایت کابل مؤفق شد و تحصیلات خویش را  به درجه نیمه عالی در این  اکادمی  به اتمام  رساند و به رتبه لمری ساتنمن  فارغ گردید. او بعد از آن به صفوف پولیس در بست قوماندانی امنیه 101 آسمایی پیوست و برای مدتی در حوزه اول، حوزه چهارم و حوزه هفدهم پولیس کابل ایفای وظیفه کرد. او  با ترک شغلش در اداره پولیس کابل، به اداره شرکت غضنفر در مزار شریف پیوست. او از سال 1390 به این طرف در موسسه مجتمع جامعه مدنی افغانستان کار می نماید.

Facebook

Twitter