وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
568
500
2339
2730448
12232
19369
2737429

                                                                                                                                                     

محمد یاسین ظریفی فرزند طورد علی درسال 1360 ه ش در قریه بابه ظریف ولایت تخارچشم به جهان گشوده است. او تعلیمات ابتدایی خویش رادرمکتب ابتداییه نهرسعید فرا گرفت و سپس از مکتب

لیسه ابوعثمان تالقانی در سال 1379 ه ش فارغ گردیده است.او بعد از سپری کردن امتحان کانکور وارد پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ در سال 1382 گردید. بالآخره بخت و فرصت های زندگی به او یاری رسانید که  از بخش قضایی و حارنوالی این دانشکده در سال 1385 فارغ بگردد. ایشان بعد از یک مدت سرگردانی در سال 1387 در اداره ریاست سارنوالی ولایت تخار استخدام گردید. او در سال 1390 با اداره سارنوالی وداع گفت و همکار حقوقی موسسه مجتمع جامعه مدنی افغانستان در ولایت کندز شد.    

Facebook

Twitter