وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
563
500
2334
2730448
12227
19369
2737424

                                                                              

ویس الدین  قادری فرزند عبدالقادر متولد سال1384 ه ش در لسوالی حضرت امام صاحب ولایت کندز می باشد. او درسال 1384 ه ش از لیسه عالی ذکور مرکزی ولسوالی امام صاحب فارغ  شد و با سپری کردن موفقانه امتحان کانکور در سال 1385 ه ش به کاروان تحصیلات عالی در پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون ولایت پیوست و در سال1389  ه ش از  رشته ی حارنوالی وقضایی  به درجه عالی فارغ گردید. افزون بر آن او در برنامه  آموزشی حقوقی سه ماهه بنیاد بین المللی حقوقی افغانستان(International Legal Foundation-Afghanistan) در سال 1387ه ش درولایت هرات شرکت کرده است.

 او از زمان فراغت تا حالا در موسسات دولتی و غیر دولتی مختلف کار نموده است:

-       معلم در برنامه آموزش سریع برای اطفال بالا تر از سن مکتب در ولسوالي امام صاحب درموسسه (APEP).

-       کارمند ساحوی (DFC)دفترانتخابات درولایت تخاردر انتخابات پارلمانی 1389

-       ترینرآموزشی درموسسه جک (JACK) دربخش ظرفیت سازی معلمین ولسوالی امام صا حب

-       معلم بخش سواد آموزی درمرکز تربیوی پولیس ولایت کندز

-       استاد در موسسه تحصیلات عالی خصوصی سلام در ولایت کندز  

او حالا با موسسه مجتمع جامعه ی مدنی افغانستان در ولایت کندز به حیث آموزگار حقوقی کار می نماید.

Facebook

Twitter