وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
203
800
203
2735090
14428
19369
2739625

کابل 17 میزان 1386
 روز هفدهم میزان ( ده اکتوبر) در میان جامعه ی آگاه، حقوق بشری و فعال جهانی، روز مخالفت و مبارزه با حکم اعدام است.
 در آستان چنین روزی با تأسف اطلاع یافتیم كه تعداد نا معلومی ( هفت، یازده و یا هجده تن طبق گزارش منابع مختلف) از زندانیان پلچرخی به جوخه اعدام سپرده شدند. در کشوری مثل افغانستان كه آیین دادرسی و فیصله های قضایی مترتب به روش های سنجیده و حقوقی کامل نیست، اجرای قانون اعدام می تواند بر افراد بی گناهی هم جاری شود.
با وجود این، کنگره ملی افغانستان در عین آنکه اعدام شماری از زندانیان زندان پلچرخی را محکوم می كند، مخالفت خود را با اجرای قانون اعدام به صورت قاطع ابراز می دارد و از مردم افغانستان، جامعه ی جهانی و نیرو های مترقی جهان می خواهد  كه همگام با ما با حکم اعدام در سر تا سر جهان مخالفت کنند و بر دولت های خویش فشار وارد نمایند تا به کنوانسیون های ضد قانون اعدام به خصوص دومین  پروتوكول کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1989 سازمان ملل كه محو حکم اعدام را خواستار است، بپیوندند و به ماده ی سوم بیانیه ی جهانی حقوق بشر كه اعلام می دارد: " هر فردی حق زندگانی، آزادی و امنیت را دارا است " حقوقی كه حکم اعدام در تضاد با آن است، احترام بورزند.
لطیف پدرام
رهبر و رییس اجرائیه حزب كنگره ملی افغانستان

Facebook

Twitter