وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
308
800
308
2735090
14533
19369
2739730

مجمع نهاد های مدنی افغانی برای صلح ،  که متشکل  از(29) نهاد مدنی کشور می باشد ، (30) سنبله ء 1386 خورشیدی را که با  (21) سپتمبرسال  2007 میلادی  برابر است به نام روز ملی صلح در سراسر کشور تجلیل می کند .
سال گذشته مجمع نهاد های مدنی افغانی برای صلح، روز بیستم جون را به نام روز صلح در افغانستان تجلیل نموده بود و اما امسال مجمع تصمیم گرفته است تا پس از این  روز سی ام سنبله که با روز جهانی صلح(21) سپتمبر برابر است ،  به نام روز ملی صلح در کشور تجلیل  کند  .  مجمع بر این باور است که  نام گذاری  این روز به نام روز ملی صلح در افغانستان می تواند پیام صلخواهی و دوستی  مردم افغانستان را به همه جهانیان برساند .
تجلیل ازروز صلح در افغانستان می تواند یک بار دیگر این امکان را به وجود آورد تا نهاد های مدنی ، روشنفکران ، شخصیت های اجتماعی و مذهبی  در جهت گسترش فرهنگ زنده گی صلح آمیز و حل هر گونه منازعه به شیوه های صلح آمیز در میان  مردم افغانستان گام های تازه یی به پیش بردارند.
افغانستان نیاز دارد تا فرهنگ صلح را به یک حرکت و جنبش  ملی  بدل کند  و این حرکت باید از فکر و اندیشه
هر خانواده و هر افغان آغاز گردد.
امسال مراسم تجلیل از  روز ملی صلح در کشور دربر گیرندهء  سخنرانی ها ی بزرگان اقوم ، پیشوایان مذهبی ،
نماینده گان نهاد های مدنی ، نماینده گان پارلمان ،  شورا های ولایتی ، مقامات دولتی ، شاگردان پیشگام پوهنتون ها و مکاتب و  راه اندازی مسابقه های ورزشی ، موسیقی  و مسابقه های هنری ادبی و پارچه های تمثیلی  خواهد بود .
چنین مراسمی نه تنها در شهر کابل ؛ بلکه در تمام شهر های  افغانستان بر گزار میگردد.
مسابقه ء هنری و ادبی  یکی ازبخش های مهم تجلیل  از روز ملی صلح در کشور است . به همین سبب مجمع نهاد های مدنی افغانی برای صلح ، می خواهد به بهترین آثار شعری ، داستانی و نقاشی  به ارزش دوصد هزار افغانی جایزه ارائه کند .
جوایز هنری و ادبی امسال دربر گیرنده ء  عرصه های زیرین است :
1- جایزه  به بهترین گزینه ء شعری ،  هفتادو پنج هزار افغانی .
2- جایزه به بهترین  گزینهء داستانی یا رمان  هفتادو پنج هزار افغانی.
جایزه به بهترین اثر نقاشی ، پنجاه هزار افغانی .
اثار نامزد شده در این  مسابقه هنری و ادبی را گروهی  ازنقاشان ، نویسنده گان ، شاعران و منتقدان  عرصه ء ادبیات و هنربررسی می کنند .
شاعران نویسنده گان و نقاشان گرانقدر می توانند آثار خود را تا روز دو شنبه (29) اسد سال جاری به نشانی دفتر مرکزی مجتمع جامعهء مدنی افغانستان ( مجما) بفرستند .

Facebook

Twitter