وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
505
500
2276
2730448
12169
19369
2737366

به هر روی،  ورود "واقعات عاجل يورو لوژي" براي افغانستان غنيمتي است بزرگ که نميتوان آن را نادیده گرفت.
با دريغ و درد فراوان بايد گفت که آفرينش آثار علمي در کشورِ ما از شمار انگشتان دست هم فراتر نمي رود، و اين در حاليست که ما نسبت به هر زمانِ ديگر نياز شديدي به دانش مدرن داريم. در دانشگاه هاي پزشکي افغانستان به جز از چند نمونه ي انگشت شمار، و آنهم از منابع پيشين، به کمتر کتابي بر مي خوريم که از تجربه ها و دانش مدرن امروز در آنها اثري باشد. باری، این نخستین اثریست که مسایل یورولوژی را از دید علمی و تجربی آن مورد بازرسی قرار میدهد.
ارزش ديگر این کتاب در اين است که مسايل يورو لوژي  رابه نوع فصل گونه اي  ريشه يابي کرده است. فصل اول کتاب در بر گيرنده ی مسايل تروماتيک مربوط به دستگاه ادراري و تناسلي است که داکتر کوير به شیوه ی سیستماتیک به آن ها پرداخته است. در اين فصل، او افزون بر تجربه های خودش از پژوهش هاي  دانشکده ی جراحان امريکا و منابع  معتبر يورو لوژي دنيا نیز بهره برده است. در فصل دوم، واقعات عاجل غير تروماتيک دستگاه ادراري و تناسلي بررسی شده است.
به يقين ميتوان گفت که اين اثر در آينده خود يکي از منابع مهم و با ارزش يورو لوژي خواهد بود، زيرا تا آنجا که من مي دانم، در افغانستان تا کنون هيچ اثري با چنين جامعيتیِ به  مسايل يورو لوژي نپرداخته است.
 آنچه بر اهميت اين اثر مي افزايد، چشم ديد ها، تجربه هاي شخصي و كاربرد نويسنده از جديدترين و مدرن ترين دست آورد ها و منابع علميست که کار او را در ميان ديگر هم پيشه گانش ویژه گی بخشيده است. بيشترين نمونه هاي يادشده در اين اثر، چشم ديدهایی اند که نويسنده در جريان کارهاي عملي و تجربي در بخش يورو لوژي بیمارستان به آنها برخورده است، از اينرو ميتوان گفت که اين اثر ويژه گي منحصر به خودش را دارد.
در پهلوی ارزش های  یاد شده، این کتاب کاستی های را نیز در خود دارد. یکی از کاستی های مهم در این اثر به گمانِ من کاربرد بیش از حد واژگان عربی است که در مواردیِ  فهم یک متن علمی را دشوار ساخته است. آیا می توان این روش را یک کاستی پنداشت؟ این مساله در واقع یک درد دیرینه ی تاریخی ماست که تا هنوز با آن دست و گریبانیم. در پاسخ گفتن به این مساله  نیاز به چند پرسش دیگر داریم. سخن بر سر این است که زبان و  متون موجود در دانشگاه پزشکی کابل، می توانند به نیاز های مان در بستر دانش های مدرن امروز پاسخ گویند؟ آیا زمان آن نرسیده است که برنامه های آموزشی  در این دانشگاه بازنگری شوند؟ آیا کاربرد واژگان فارسی به جای عربی، معادل یابی و واژه گزینی، مراجعه به زبان گفتارو نقش و جایگاه آن در آموزش دانشگاهی، می توانند برای ما برایند  و پیامد های سودمند داشته باشند؟ این مسایل و پرسش های بی شمار ِ دیگر، نیاز به یک نوشتار جداگانه دارند که در یکی از نوشته های بعدی به آنها خواهم پرداخت.
در پايان نياز است يک بار ديگر از کارها و تلاش هاي فکري و خستگي ناپذير داکتر کوير قدرداني کنم. در کشور فقيري چون افغانستان توليد يک اثر علمي کار سترگي است که ارزش آن را  هرکسی  نميداند. در واقع اين اثر پژوهشی دکتر کوير آغاز  پروازیست در افق های گسترده ی دانش. او با اين کارش  يکي از سنگ بنا هاي مهم و با ارزشیِ را در پژوهش های  علمی افغانستان گذاشته است. کار او را می ستایم و پيروزمندي های  بيشتری را در کار هاي پژوهشي آینده اش آرزو مي کنم.ِ
ناصر شهي
اردیبهشت ماه ١٣٨٥ خورشيدي
شهر خروننگين، ها لند
شناسنامه ی کتاب
نام کتاب:        واقعات عاجل یورولوژی
نویسنده:          دوکتور مجیب الرحمن کویر
تاریخ چاپ:     تابستان ١٣٨٥خورشیدی
ناشر :            نویسنده
چاپ:             نخست

نویسنده: Administrator

Facebook

Twitter