وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
484
500
2255
2730448
12148
19369
2737345


یکی از دلایلی که طنز نویسی هنوز در افغانستان نتوانسته است تا مانند انواع ادبی دیگر چون داستان و شعر اهمیت بیشتری پیدا کند، شاید در این امر نهفته باشد که طنز نویسان افغانستان عمدتاً به مسایل و موضوعاتی داغ سیاسی نمی پردازند و تنها گاهی قصابان را از چنگک طنزهای خویش می آویزند و گاهی هم خبازی را در تنور داغ طنزهای خوش می اندازند و یا هم خشوهایی را به شلاق می بندند.
نکتهء دیگری که در طنزهای کارتهء وزرا می تواند برجسته باشد، زبان نوشتاری است.
طنز نوسی افغانستان هنوز از نداشتن یک زبان پیراسته و روان رنج می برد. با وجود کاستی های که این جا و آن جا در زبان نوشتار طنزهای رحیمی دیده می شود با این حال زبان طنزهای او روان،‌ساده و دلنشین است.
رحیمی از دید اجتماعی – سیاسی روشنفکرانه برخوردار است و این امر می تواند حوزهء طنز پردازی او را بیشتر از آنچه که هست گسترش دهد.
رحیمی از فاکولتهء انجینری دانشگاه کابل دانشنامهء لیسانس دارد و از این جا میانبر راهی به سوی طنز نویسی زده است. رحیمی در زنده گینامهء کوتاه خود مسلک مهندسی را در بازار مکارهء افغانستان متاع بی خریدار دانسته است. شاید همین امر سبب شده است که او هیچگاهی در این رشته کار نکند.
در افغانستان شمار آن شاعران و نویسنده گانی که در بخش های علوم طبیعی، طبابت و مهندسی آموزش دیده اند، کم نیستند.
اکثراً چنین شاعران و نویسنده گانی به مانند نویسنده طنز های کارتهء وزرا پس از ختم آموزش در پشت دروازهء مسلک خویش سنگ بزرگی گذاشته اند.
رحیمی پس از پایه گذاری دانشگاه هرات به سال ۱۳۶۷ کار در این دانشگاه را به حیث استاد در بخش هنرهای زیبا آغاز کرد و تا سال ۱۳۷۲ به شغل استادی ادامه داد.
بعداً کارمند کمساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان گردید، اما زمانی که به سال ۱۳۸۲ کمیسیون حوزه یی حقوق بشر افغانستان درهرات ایجاد گردید، او به حیث نخستین رییس این کمیسیون استخدام گردید.
رحیمی هم اکنون در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مدیر برنامه ها می باشد.

پرتو نادریپرتو نادری
نویسنده: پرتو نادری

پرتو نادري فرزند عبدالقيوم پرتو  به سال   1331 خورشيدي  برابر با (1953) در دهکده ء  به نام جر شاه بابا در ولسوالي  کشم ولايت بدخشان   ديده به جهان گشود .
اودوره ء ابتدايي و  ميانه  را در زادگاه خود تمام کرد ، بعداً به کابل آمد و دورهء ليسه را در  دارالمعلمين اساسي  کابل با نمرات بلند  به پايان آورد.
 چنان که او توانست امتياز اشتراک در  امتحان ورودي دانشگاه را به دست آورد . چنین بود که  به سال   1350 خورشيدي  به دانشکده ء ساينس  دانشگاه  کابل راه يافت و به سال 1354 از رشته ء زيست شناسي ( بيو لوژي) اين فاکولته دانشنامه ء ليسانس به دست آورد .... ادامه


Facebook

Twitter