وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
520
500
2291
2730448
12184
19369
2737381


پرتو پیش از این چهار گزینۀ شعر دیگر را زیر نام های:
قفلی بر درگاه خاکستر، سوگنامه یی برای تاک، آن سوی موجهای بنفش، تصویر بزرگ و آیینۀ کوچک را انتشار داده است.
غیر از این عبوری از دریا و شبنم گزینه یی از نوشته های پژوهشی اوست که در زمینۀ ادبیات شناسی و نقد ادبی نوشته شده است.
از واژه های است تا قطره های شعر، گقتگویی است با شاعر در رابطه به چگونگی ادبیات معاصر افغانستان، رو به رو با واصف باختری گفتگوی است که پرتو با واصف باختری در پشاور پاکستان در رابطه به شخصیت ادبی – هنری او در پشاور پاکستان انجام داده و در چاپخانۀ میوند به چاپ رسیده است.
چگونگی مطبوعات در افغانستان نام اثر پژوهشی شاعر است که زیر چاپ قرار دارد.
پرتو نادری تا هم اکنون صدها مقاله تحقیقی در زمینه های گوناگون ادبیات شناسی، نقد ادبی، تحقیقات ادبی، مسایل اجتماعی و سیاسی نوشته است که بخشی آن در مطبوعات کشور و مطبوعات جهانی به چاپ رسیده است.

پرتو نادریپرتو نادری
نویسنده: پرتو نادری

پرتو نادري فرزند عبدالقيوم پرتو  به سال   1331 خورشيدي  برابر با (1953) در دهکده ء  به نام جر شاه بابا در ولسوالي  کشم ولايت بدخشان   ديده به جهان گشود .
اودوره ء ابتدايي و  ميانه  را در زادگاه خود تمام کرد ، بعداً به کابل آمد و دورهء ليسه را در  دارالمعلمين اساسي  کابل با نمرات بلند  به پايان آورد.
 چنان که او توانست امتياز اشتراک در  امتحان ورودي دانشگاه را به دست آورد . چنین بود که  به سال   1350 خورشيدي  به دانشکده ء ساينس  دانشگاه  کابل راه يافت و به سال 1354 از رشته ء زيست شناسي ( بيو لوژي) اين فاکولته دانشنامه ء ليسانس به دست آورد .... ادامه


Facebook

Twitter