وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
308
686
2469
2712956
14493
20947
2720321

EconomyPres (1)EconomyPres (1)سخنران: استاد سید مسعود استاد دانشگاه کابل
روز چهار شنبه  28 حمل  سال روان خورشیدی  استاد سید مسعود، استاد فاکولته ء  اقتصاد  دانشگاه کابل   با ارائه ء یک کنفرانس علمی به برسی  وضعیت اقتصادی  کشور در چند سال اخیر  پرداخته و دید گاه های خویش را در پیوند به نظام های اقتصادی ( بازارآزاد، نظام اقتصاد مختلط  و اقتصاد متمرکز دولتی ) بیان کردند.
 هرچند در قانون اساسی افغانستان ،  اقتصاد کشور بر بنیاد نظام بازار آزاد  تعریف شده است ؛ با این حال شماری  از کارشناسان و از آن شمار استاد مسعود  بر این باور اند که با در نظر داشت وضعیت سیاسی – اجتماعی  کنونی افغانستان  این نظام نمی تواند  در  کشور کارایی داشته باشد . بناً کشور باید مرحله ء معینی اقتصادی – اجتماعی را پشت سر بگذارد تا در مرحله ء بعدی امکان پایه گذاری  نظامEconomyPres (2)EconomyPres (2) بازار آزاد فراهم گردد.

استاد مسعود در سخنرانی خود تا کید کرد که  او به هیچ صورت مخالف  اقتصاد بازار آزاد نیست؛ بلکه تمام کشور های پیشرفته ء جهان  از چنین راهی  به سوی دموکراسی  و توسعه اجتماعی – اقتصادی  به پیش رفته
 ا ند . با این حال او با قوت بیان کرد که بدون زیر ساخت های اقتصادی ، بدون یک حکومت توانا و  قانونمدار، بدون حاکمیت قانون ، امنیت و  بدون فرهنگ بازار آزاد بسیار دشوار است که بتوان در یک کشور جنگزده و سنتی مانند افغانستان یک شبه  نظام اقتصاد بازار آزاد را پیاده کرد .

او گفت آنچه را که افغانستان می خواهد در مدت زمان کوتاهی انجام دهد غرب آن را در چند صد سال  انجام داده است.
استاد مسعود در این کنفرانس علمی بیان کرد ، سیاستی  که هم اکنون به نام بازار آزاد در افغانستان پیاده می شود ، کشور را به سوی  بدبختی و گرسنه گی  به پیش می برد. او گفت ظرف چند سال گذشته دست کم 2500 کارگاه  و فابرکه ء  کفش دوزی در کشور  به سبب ناتوانی مقابله و نبود حمایت  دولت از صنایع ملی  از بین رفته است . استاد گفت این امر نه تنها شماری  از خانواده ها را به لایه های پاینی جامعه رانده است؛ بلکه سبب از بین رفتن تخصص نیز در این عرصه  گردیده است.

استاد مسعد همچنان به میزان سریع گسترش فقر و گرسنه گی در میان مردم پرداخت و بر دولت انتقاد کرد که به نام بازار آزاد گروهی  را آزاد گذاشته است  تا هر گونه یی که می خواهند خون مردم را بنوشند.
او گفت هم اکنون در کشور امنیت و قانونیت وجود ندارد و دولت نسبت به مشکلات اقتصادی مردم احساس مسوولیت نمی کند و همه چیز را به بازار آزاد حواله می کند.
اگر میخواهید جریان کامل سخنرانی استاد مسعود  را بیبینید اینجا را فشار دهید به همین گونه زنده گینامه  و معرفی کار های علمی و ادبی  استاد مسعود را می  توانید از اینجا دریافت نمائید!
مجتمع جامعهء مدنی هر ازگاهی یک چنین کنفرانس های علمی را  در دفتر خویش راه اندازی  می کند. چنین کنفرانس های  تا هم اکنون توجهی جدی دانشمندان و  رسانه های گروهی  را به خود جلب کرده است

EconomyPres (3)EconomyPres (3)EconomyPres (4)EconomyPres (4)
پرتو نادریپرتو نادری
نویسنده: پرتو نادری

پرتو نادري فرزند عبدالقيوم پرتو  به سال   1331 خورشيدي  برابر با (1953) در دهکده ء  به نام جر شاه بابا در ولسوالي  کشم ولايت بدخشان   ديده به جهان گشود .
اودوره ء ابتدايي و  ميانه  را در زادگاه خود تمام کرد ، بعداً به کابل آمد و دورهء ليسه را در  دارالمعلمين اساسي  کابل با نمرات بلند  به پايان آورد.
 چنان که او توانست امتياز اشتراک در  امتحان ورودي دانشگاه را به دست آورد . چنین بود که  به سال   1350 خورشيدي  به دانشکده ء ساينس  دانشگاه  کابل راه يافت و به سال 1354 از رشته ء زيست شناسي ( بيو لوژي) اين فاکولته دانشنامه ء ليسانس به دست آورد .... ادامه


Facebook

Twitter