وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
578
604
605
2730403
10471
19369
2735668


دليل اين امر اعتصابي بود که دانش آموزان دانشگاه  در رابطه به حقوق صنفي خود به  راه انداخته بودند .
مظفري همين که به کابل رسيد به زنداني درشير پور انتقال داده شد و سالهاي 1340-1342 را در زندان سپري کرد.
پس از پايان  دورة زندان يک بار ديگر جهت ادامه آموزش هاي  عالي  در پوهنتون کابل تلاش کرد و در نتيجه به سال  خورشيدي 1347 از بخش زمين شناسي و معادن فاکولتة علوم ( ساينس) گواهينامة ليسانس به دست آورد.
کار هاي علمي و ديواني
استاد ظفري به سال 1350 به حيث معاون پرو فيسور در انستيتيوت پولي تخنيک راه يافت. اين امر زمينة آموزش هاي بيشتري را براي او فراهم ساخت . چنان که او تا  سال 1358 دوبار جهت آموزش هاي فوق ليسانس و دکترا به اتحاد شوروي فرستاده شده و از دانشگاه دولتي مسکو موفق به دريافت دانشنامة دکترا گرديد.
پوهنوال ظفري سالهاي 1358 تا 1371 را استاد دانشگاه پولي تخنيک بود و از سال 1371-1376 به مقام رياست اين دانشگاه رسيد.
در زمان حاکميت طالبان در کابل که تشکيلات دولت مجاهدين به سمت شمال کشور انتقال يافته بود او سالهاي 1376تا 1378 را سر پرست  وزارت تحصيلات  دولت مجاهدين بود.
پس از پايه گذاري دانشگاه البيروني مدت يکي دو سالي با اين دانشگاه همکاري داشت.
پوهنوال ظفري هم اکنون در دانشگاه پولي تخنيک کرسي استادي دارد.
نوشته هاي  و پژوهش ها :
از استاد ظفري تا هم اکنون اين آثار علمي به نشر رسيده است.
1- تفحص و اکتشاف  معادن مواد مفيده ( اکتشاف معادن مواد مفيده )
2- تفحص معادن مواد مفيده
3- جيو شيمي عمومي
4- گونه هاي آفرينش معادن مواد مفيدة جامد
به همينگونه از استاد ظفري مقاله ها و رساله هاي علمي و پژوهشي زيادي در مجله هاي پوهنتون و پوليتخنيک و ديگر نشريه هاي علمي  کشور به نشر رسيده است.
استاد مظفري در کنارکار هاي علمي خويش  در شمار زيادي از کنفرانس هاي علمي و ميتوديک  اشتراک کرده  است.

پرتو نادریپرتو نادری
نویسنده: پرتو نادری

پرتو نادري فرزند عبدالقيوم پرتو  به سال   1331 خورشيدي  برابر با (1953) در دهکده ء  به نام جر شاه بابا در ولسوالي  کشم ولايت بدخشان   ديده به جهان گشود .
اودوره ء ابتدايي و  ميانه  را در زادگاه خود تمام کرد ، بعداً به کابل آمد و دورهء ليسه را در  دارالمعلمين اساسي  کابل با نمرات بلند  به پايان آورد.
 چنان که او توانست امتياز اشتراک در  امتحان ورودي دانشگاه را به دست آورد . چنین بود که  به سال   1350 خورشيدي  به دانشکده ء ساينس  دانشگاه  کابل راه يافت و به سال 1354 از رشته ء زيست شناسي ( بيو لوژي) اين فاکولته دانشنامه ء ليسانس به دست آورد .... ادامه


Facebook

Twitter