وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
278
800
278
2735090
14503
19369
2739700


او با این همه خاموشی دختر است  صمیمی و خود دار .  خداوند استعداد و وقار خاصی به او ارزانی فرموده است. صنفیها و آموزگاران مکتب دوستش دارند. وقتی پرسیدم در زنده گی از چه بدت می آید ؟ گفت از دروغ. او گفت آنهایی که دروغ می گویند نه تنها طرف مقابل ؛ بلکه خود را نیز توهین می کند.
از یک سال بدینسو چیز های می نویسد و گاه گاهی نوشته هایش را برای آن شمار صنفی هایش که میانه ء با شعر و ادبیات دارند می خواند . صهبا دراین سروده ها یش گویی  می خواهد آن اندوه   درونی اش را از حنجره ء شعر فریاد بزند. شعر هایشت پیز هایی است در میان پارچه های ادبی و شعر سپید.
پرسیدم چرا نخواستی که شعر را از وزن و قالب های کلاسیک آغاز کنی ؟ در پاسخ گفت همین گونه می آیند و من هم می نویسم .
غیر از این او  در سرزمین خوش نویسی و نقاشی نیز سرگردان است. گویی تنها شعر را برای بیان درد های خود کافی نمی داند .
به گارگاه آموزشی نقاشی  و خطاطی می رود و در مدت زمان کوتاهی به  پیشرفت قابل توجهی در این زمینه دست یافته است.
شمامی توانید نمونهء خوش نویسی صهبا شمس را در صفحهء چهارم  این شماره ء مجله جامعهء مدنی ببینید!
او نوشته است :
« جوانی ستاره ییست که فقط  یک بار در آسمان عمر طلوع می کند!»
 
صهبا آرزو دارد  در آینده درشته ء اقتصاد  درس بخواند ؛ او از هم اکنون به  دانشگاه کاردان و یا کدام یک  از دانشگاه های خصوصی دیگر فکر می کند  . از صهبا پرسیدم که چرا نمی خواهد تا در دانشگاههای دولتی کشور درس بخواند . گفت نظام آموزشی در  دانشگاههای دولتی افغانستان به شمول دانشگاه کابل  آن قدر کهنه و فرسوده است که درس  خواندن در آن ها  کمتر از اتلاف وقت نیست.
صهبا آرزو مند است  که   در رشته ء اقتصاد تا درجه ء دکترا در یکی از کشور های غربی  تحصیل کند . ما برای صهبا آرزوی موفقیت  می کنیم .
صهبا راه اندازی نشست های ادبی شاگردان مکاتب شهر کابل در مجتمع جامعهء مدنی افغانستان را یک امر سود مند می داند . او می گوید که در این نشست ها جوانان فرصت آن را پیدا می کنند تا نوشته های خود را برای یک دیگر بخوانند و برای خود مخاطبی داشته باشند .
او می گوید که هنر بدون مخاطب نمی تواند به زنده گی خود ادامه بدهد .
او آرزو دارد تا مکاتب  به نوبه ء خود با راه  اندازی  نشست های ادبی  زمینه ء آن را فراهم آورند تا جوانان بتوانند نوشته  های خود را ارائه کنند .
او گفت  در این زمینه کمیته های فرهنگی مکاتب می توانند نقش مهم داشته باشند .
صهبا شمس علاقه مند است تا بتواند با مجله ءجامعهء مدنی همکاری قلمی داشته باشد. مجله ء جامعهء مدنی  همیشه در تلاش آن بوده است تا بتواند نوشته های جوانان را به نشر برساند.
به امید کامگاریهای بیشتر صهبا و همه جوانان دیگر!

پرتو نادریپرتو نادری
نویسنده: پرتو نادری

پرتو نادري فرزند عبدالقيوم پرتو  به سال   1331 خورشيدي  برابر با (1953) در دهکده ء  به نام جر شاه بابا در ولسوالي  کشم ولايت بدخشان   ديده به جهان گشود .
اودوره ء ابتدايي و  ميانه  را در زادگاه خود تمام کرد ، بعداً به کابل آمد و دورهء ليسه را در  دارالمعلمين اساسي  کابل با نمرات بلند  به پايان آورد.
 چنان که او توانست امتياز اشتراک در  امتحان ورودي دانشگاه را به دست آورد . چنین بود که  به سال   1350 خورشيدي  به دانشکده ء ساينس  دانشگاه  کابل راه يافت و به سال 1354 از رشته ء زيست شناسي ( بيو لوژي) اين فاکولته دانشنامه ء ليسانس به دست آورد .... ادامه


Facebook

Twitter