وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
273
800
273
2735090
14498
19369
2739695

مجير عضو گروه دبيران انجمن آزاد نويسنده گان بلخ و دبير بخش نقد و پژوهش ِ« خانه قلم » در ولايت بلخ نيز است وي همچنان مسوول کميسيون فرهنگي انجمن ادبي ، فرهنگي ظهيرالدين بابر مي باشد. نخستين گزينه شعرش به نام « همه سوحصار و زندان »  با مقدمه يي از استاد واصف باختري، در سال 1378 در شهر پيشاور به چاپ رسيد ه است ، « يک کوچه پنجره » دومين مجموعة شعري اوست که از سوي انجمن آزاد نويسنده گان بلخ منتشر شده است ، يک مجموعه از شعر هاي او به نام « آشفته تر از باد » ـ که از سوي انجمن قلم افغانستان منتشر خواهد شد ـ آماده چاپ است. اثرديگر وي که يک اثرپژوهشي در باره شعر معاصر بلخ است همچنان آماده انتشار ميباشد، از مجير نقد ها و نوشته هاي زيادي درنشريه هاي معتبر در داخل و خارج از افغانستان به نشر رسيده است. وهاب مجيردرسال 1383 به دعوت صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران جهت  اشتراک در همايش شعر،به نام « احياي فرهنگ حسيني » به کشور مذکورسفر کرده بود

نویسنده: Administrator

Facebook

Twitter