وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
301
800
301
2735090
14526
19369
2739723


حسینی از همان آغاز گرایش به شعر مدرن به ویژه شعر حجم داشت و حالا هم که به کشور برگشته است  هنوز در همین حال و هواشعر می سراید .
او علاوه بر شاعری  به نویسنده گی نیز می پردازد . این روز ها رمانی زیرکار دارد و خود می گوید که این رمان در تاریخ رمان نویسی فارسی دری یکی از پرحجم ترین رمانها خواهد بود.
از حسینی تا هم اکنون این آثار به نشر رسیده است :
 
*- این کفش های پیاده ، گزینه ء شعر ، سال چاپ 1386
این اثر به سال 1386 برنده ء جایزه ء ادبی صلح افغانستان شناخته شده است.
*- من در اثر ماه گرفته گی ، تجربه های شعری در افغانستان ، سال چاپ 1386
*- کابل ، تکزاس کوچک ، جامعه شناسی ، سال چاپ 1383
 
به همینگونه حسینی اثری  دارد زیر نام  روز های آخر پاییز،  که انتظار می رود تا در آینده ء نزدیک  به نشر برسد .
عاصف حسینی هم اکنون درکنار آموزش در دانشگاه دبیر بخش افغانستان ،  در سایت « ماه و هور» نیز می باشد . این سایت به ادبیات فارسی دری  سه کشور ایران ، افغانستان و تاجیکستان می پردازد.

پرتو نادریپرتو نادری
نویسنده: پرتو نادری

پرتو نادري فرزند عبدالقيوم پرتو  به سال   1331 خورشيدي  برابر با (1953) در دهکده ء  به نام جر شاه بابا در ولسوالي  کشم ولايت بدخشان   ديده به جهان گشود .
اودوره ء ابتدايي و  ميانه  را در زادگاه خود تمام کرد ، بعداً به کابل آمد و دورهء ليسه را در  دارالمعلمين اساسي  کابل با نمرات بلند  به پايان آورد.
 چنان که او توانست امتياز اشتراک در  امتحان ورودي دانشگاه را به دست آورد . چنین بود که  به سال   1350 خورشيدي  به دانشکده ء ساينس  دانشگاه  کابل راه يافت و به سال 1354 از رشته ء زيست شناسي ( بيو لوژي) اين فاکولته دانشنامه ء ليسانس به دست آورد .... ادامه


Facebook

Twitter