وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
275
800
275
2735090
14500
19369
2739697


از اسحاق فایز تا هم اکنون آثار زیرین به نشررسیده است
*- دیر و با فاجعه ، گزینهء شعر سال نشر1383
*- عبور از خط قرمز، گزینهء شعر ف سال نشر1384
*-دشنه و صدا ، برسی تاثیرات اشغال افغانستان  به وسیله ء ارتش سرخ ، بر شعر معاصر افغانستان ، سال نشر 1384
*- سلام آزادی ، رمان ، سال نشر1386
*- برای مرگ آزادی ، گزینهء سال شعر 1386
آماده ء نشر :
*- بلوط های سبز، جلد دوم سلام آزادی
*- روزگاران غریب جلد سوم سلام آزادی
*- مار های آستین ، گزینه ء شعر
*- افغانستان به کجا می رود، بررسی عوامل ظهور دوباره ء بحران درافغانستان .
گذشته ازاین شمار زیادی ازمقاله ها و نوشته های پژوهشی فایز  در زمینه های نقد ادبی و ادبیات شناسی در نشریه های گوناگون کشور به گونهء پراگنده به نشررسیده است.
فایزسالیان چند  در بعضی از لیسه های کابل شغل آموزگاری داشت . بعداً اشغل آموزگاری را رها کرد و به کار در عرصه ادبیات و ژورنالیزم پرداخت .

پرتو نادریپرتو نادری
نویسنده: پرتو نادری

پرتو نادري فرزند عبدالقيوم پرتو  به سال   1331 خورشيدي  برابر با (1953) در دهکده ء  به نام جر شاه بابا در ولسوالي  کشم ولايت بدخشان   ديده به جهان گشود .
اودوره ء ابتدايي و  ميانه  را در زادگاه خود تمام کرد ، بعداً به کابل آمد و دورهء ليسه را در  دارالمعلمين اساسي  کابل با نمرات بلند  به پايان آورد.
 چنان که او توانست امتياز اشتراک در  امتحان ورودي دانشگاه را به دست آورد . چنین بود که  به سال   1350 خورشيدي  به دانشکده ء ساينس  دانشگاه  کابل راه يافت و به سال 1354 از رشته ء زيست شناسي ( بيو لوژي) اين فاکولته دانشنامه ء ليسانس به دست آورد .... ادامه


Facebook

Twitter