وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
288
800
288
2735090
14513
19369
2739710


پدر او« سرشار  روشنی»  يکی  از  نام آوران عرصه  ژورناليزم و ادبيات معاصر افغانستان بود . او در سالهای تجاوز اتحاد شوروی  سابق  به نام  عنصر ضد انقلاب به دست پولیس مخفی دولت  کشته شد . اين حادثه تاثير ناگواری بر روان شاعر جوان  ليلا صراحت بر جای گذاشت که  سايه تاريک  اين مصيبت  را می توان  بر بسياری از شعر های او مشاهده کرد.
 لیلا نخستين آموزش های ادبی  را از پدر دانشمندش  آموخت و  از همان سالهای که در دانشگاه کابل در رشتهء  زبان و ادبیات درس می خواند به سرايش شعر آغازکرد .   در دههء هفتاد میلادی شعر های او در در رسانه های کشور به چاپ  می رسيدند.  در سالهای هشتاد میلادی او   ديگر يکی از شاعران  شناخته شده  در حلقات فرهنگی – ادبی  کشور بود.  از لیلای  صراحت چهار گزینهء شعری به نام های « طلوع سبز»، « تداوم فرياد »،« از آيينه ها و سنگها» و « روی تقويم تمام سال»  به چاپ رسیده اند .
 غیر از این « حدیث شب» نام گزینهء شعری مشترک او با ثریای واحدی است که در ایلالات متحد امریکا به نشر رسیده است .
ليلا صراحت پس ازآن که  طالبان شهر  کابل را قبضه کردند به پاکستان آواره گريد و بعداً به کشور هالند  رفت و به حيث پناهنده پذيرفته شد .
او یکی از چهره های برجسته  شعر مقاومت درون مرزی افغانستان است و برشماری از شاعران جوانتر از خود حق استادی دارد .
لیلا  در دوران  حکومت مجاهدين  نشريه یی را زیر نام « ارشاد النسوان»  پايه گذاری کرد و پيش از آن چندين  سال، مدير مسوول مجله ء« زنان » بود.درسالهای غربت درهالند غير از کار های ادبی  در همکاری با شماری از فرهنگیان  پناهنده ء افغان نشریه ء« حوا در تبعيد »  را پایه گذاری که گذشته از زبانهای فارسی دری و پشتو  نوشته های به زبان هالندی نیز در  آن   به چاپ می رسید.

پرتو نادریپرتو نادری
نویسنده: پرتو نادری

پرتو نادري فرزند عبدالقيوم پرتو  به سال   1331 خورشيدي  برابر با (1953) در دهکده ء  به نام جر شاه بابا در ولسوالي  کشم ولايت بدخشان   ديده به جهان گشود .
اودوره ء ابتدايي و  ميانه  را در زادگاه خود تمام کرد ، بعداً به کابل آمد و دورهء ليسه را در  دارالمعلمين اساسي  کابل با نمرات بلند  به پايان آورد.
 چنان که او توانست امتياز اشتراک در  امتحان ورودي دانشگاه را به دست آورد . چنین بود که  به سال   1350 خورشيدي  به دانشکده ء ساينس  دانشگاه  کابل راه يافت و به سال 1354 از رشته ء زيست شناسي ( بيو لوژي) اين فاکولته دانشنامه ء ليسانس به دست آورد .... ادامه


Facebook

Twitter