وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
269
800
269
2735090
14494
19369
2739691


لیوال به سال  1973 در کابل چشم به جهان گشود و این درست همان سالی بود که داودخان با یک اقدام نظامی ، دولت پادشاهی افغانستان را  از میان  بر داشت .
از این جا می توان گفت لیوال تا هم اکنون زنده گیش را درسالهای دود و آتش راه زده است. چنین است که در شعر های او مصیبت سالهای جنگ بازتاب گسترده یی دارد.
لیوال از بخش زبان و ادبیات پشتو پوهنتون کابل  گواهینامه ء لیسانس دارد و افزون بر آن دوسال را در
یونیورستی ماری لند                    .Maryland
  ) ایالات متحد امریکا به آموزش های بیشتر تخصصی پرداخته است  .Maryland (   
 او هم اکنون رییس  مرکز مطالعات منطقوی افغانستان  است .
لیوال افزون به شعر در زمینه ء پژوهشهای ادبی و تحقیقات ادبی نیز آرثار چاپ شده ء فراوانی در رسانه های چاپی افغانستان و کشور های دیگر دارد .
سخن آخر این که لیوال کتاب زنان تروا را از فارسی دری  به پشتو ترجمه کرده است .
 
ترجمه: از پرتونادری
 
مسافر
 
مسافر خسته یی هستم
تمام این شب دراز را منزل زده ام
و چشمان جغد پیری در جنگل  
چراغ راهم بود
 
و در تمام شب
ضجه ء  شاخه  ها را  در چنگال باد های خشم آگین می شنیدم
و اما باد !
این را نمی فهمید
 
تصویر
برمخمل سیاه شب
پاولیهای  ستاره گان
درخششی چگونه یی دارند
بتوانم شاید آن را تصویر کنم
اگر تو
قطره باران  
از زلفان  تر خویش بیفشانی

پرتو نادریپرتو نادری
نویسنده: پرتو نادری

پرتو نادري فرزند عبدالقيوم پرتو  به سال   1331 خورشيدي  برابر با (1953) در دهکده ء  به نام جر شاه بابا در ولسوالي  کشم ولايت بدخشان   ديده به جهان گشود .
اودوره ء ابتدايي و  ميانه  را در زادگاه خود تمام کرد ، بعداً به کابل آمد و دورهء ليسه را در  دارالمعلمين اساسي  کابل با نمرات بلند  به پايان آورد.
 چنان که او توانست امتياز اشتراک در  امتحان ورودي دانشگاه را به دست آورد . چنین بود که  به سال   1350 خورشيدي  به دانشکده ء ساينس  دانشگاه  کابل راه يافت و به سال 1354 از رشته ء زيست شناسي ( بيو لوژي) اين فاکولته دانشنامه ء ليسانس به دست آورد .... ادامه


Facebook

Twitter