وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
304
800
304
2735090
14529
19369
2739726


کاروان هنوز نو جوان بود که به شاعری آغاز کرد او از همان آوان کودکی علاقه مند بود تا هر کتابی و به ویژه کتاب های داستانی را  که به دستش می رسید باعلاقه بخواند. کاروان  در میان شاعران هم نسل خویش یکی از آنهاییست که  علاوه بر  ادبیات پشتو به گونهء منظم به مطالعهء ادبیات کلاسیک و معاصر  فارسی دری نیز پرداخته است . او از آگاهی  قابل توجهی در ادبیات فارسی برخوردار است و به همینگونه مطالعاتی  در ادبیات اردو نیز دارد.
یک چنین مطالعاتی در ادبیات زبان های دیگر جهان بینی شاعرانه ء او را گسترش بیشتری داده است .
 کاروان در دوران هجوم شوروی بر افغانستان ،  به پاکستان آواره شد و در شهر پشاور جاگزین گردید . می توان گفت که شخصیت شاعرانه و ادبی کاروان در محیط فرهنگی پشاور شکل گرفته است . از این رو شعر او  به شاخه ء ادبیات برون مرزی و شعر مقاومت افغانستان در  ارتباط دارد.
در ادبیات معاصر پشتو کاروان یکی از منظومه سرایان  موفق نیز است . چنان که  می توان منظومه ء « چنار خبری کوی »،( چنار سخن می گوید) را یکی از درخشان ترین منظومه های در زبان پشتو به حساب آورد.
از کاروان تا هم اکنون سه گزینه ء شعری و دو گرینه ء داستان  کوتاه به نشر رسیده است . غیر از این کاروان به نقد ادبی و تحقیق ادبی نیز پرداخته است.
او دربرنامه ء زنده گی نو و خانه ء نو رادیو بی بی سی کارمی کند.

پرتو نادریپرتو نادری
نویسنده: پرتو نادری

پرتو نادري فرزند عبدالقيوم پرتو  به سال   1331 خورشيدي  برابر با (1953) در دهکده ء  به نام جر شاه بابا در ولسوالي  کشم ولايت بدخشان   ديده به جهان گشود .
اودوره ء ابتدايي و  ميانه  را در زادگاه خود تمام کرد ، بعداً به کابل آمد و دورهء ليسه را در  دارالمعلمين اساسي  کابل با نمرات بلند  به پايان آورد.
 چنان که او توانست امتياز اشتراک در  امتحان ورودي دانشگاه را به دست آورد . چنین بود که  به سال   1350 خورشيدي  به دانشکده ء ساينس  دانشگاه  کابل راه يافت و به سال 1354 از رشته ء زيست شناسي ( بيو لوژي) اين فاکولته دانشنامه ء ليسانس به دست آورد .... ادامه


Facebook

Twitter