وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
647
604
674
2730403
10540
19369
2735737

شعری از سعدی یوسف
برگردان: حسیب عمار


    برهنه
به پيش خدا خواهيم رفت
كفن هاي ما خون ما،
و نيشْ دندانهاي سگان ِ گرك شده كافور ما...

دروازه اي برقي بسته اي زندان ، نا گهان باز شد، كه سرباز
 زن درآيد . چشمهاي آماسيده اي ما به روشني او را نديدند. شايد به آن
 خاطر كه از جهان نا معلوم است. هيچ نگفت. جسد خون
 آلود برادرم را، همچو بورياي پوسيده، از پس خود مي
 كشانْد.


   و پا لوچ
به سوي خدا راه خواهيم افتاد
با پاهاي آبله زده، گنديده
  با سر وبرِ از حد بيش، زخم خورده

   آيا آمريكائيها مسيحي هستند؟ در زندان چيزي نداريم كه
 پيكر افتاده را پاك كنيم.
  چيزي نيست بجز خون ما، كه سخت شده در خون ما،
 واين بو، كه از قاره اي كشتارگاه ها مي وزد.
  فرشتگان به اينجا سر نخواهند زد. باد آشفته است. بالهاي
 شب پره هاي دوزخ است. باد ايستاده است.


  اي پروردگار در انتظار تو بوديم ...
  ديروز زندانهاي ما در گشوده بودند
- وما به روي زمين دراز كشيده-
   اما تو نيامدي...

  ولي ما در راهيم به سوي تو. راه ترا در خواهيم يافت حتي
 اگر تنها مان بگذاري. ما مردگان، فرزندان تو، قيامت خود را
 اعلام كرده ايم.  به پيامبران خود بگو دروازه ها را بگشايند،
 دروازه هاي زندانها و بستانها را.
بگو برايشان كه ما تيمم كرده به خاك پاك؛ مي آييم.
 فرشتگان با يك يك ما آشنائي دارند ...
 
لندن10/5/2004
(تاريخ چاپ در روزنامه اي"القدس العربي" چاپ لندن 11/5/2004)

سعدی یوسفسعدی یوسف
نویسنده: سعدی یوسف

سعدي يوسف به سال 1934در بصره به دنيا آمد . او پس از آنكه در ميان سالهاي 1962و1964 زنداني شد عراق را ترك كرد. و سالها در كشورهاي الجزاير، لبنان، يمن، سوريه، تونس، قبرص و يوگسلاوي وظائف مختلف را به عهده داشت و مدتي  در فرانسه نيز بود. يوسف از سال 1999 به اين سو به حيث پناهنده اي سياسي در لندن بسر ميبرد.... ادامه


Facebook

Twitter