وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
639
604
666
2730403
10532
19369
2735729

تا بوسه یی ازش طلبم اف کند صنم
با فحش و ناسزا طرفم تف کند صنم
 
مضمون کند مرا و بخندد، به ریشخند
... و یک پیاله چای تعارف کند صنم
 
از شرم آب آب شوم زیر پا شوم
آنگاه باز گشته تاسف کند صنم
 
گاهی به طعنه نیش زند بر دل و گهی
الحمد خواندو به دلم چف کند صنم
 
***
 
این طالع منست که طغیان نموده است
من خاک خاک گشته ام و پف کند صنم
 
10 آگست 2008
پیشاور


Facebook

Twitter