وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
331
381
3128
2730448
13021
19369
2738218

همیشه در کله ام موج میزند سخنت
و بعد یک دو سه حرفی که بسته شد دهنت
 
اشاره کردی و گفتی که میروی به سفر
بدون اینکه نظر افگنی به یاس منت
 
ز یاد کی رود آن روز، آن محافل و آن:
به ناز چرخ زدن، رقص کردنت، اتنت
 
که نقش بسته به دل لحظه لحظهء دیدار
و آن به زیر زبان گفتن تنن تننت
 
□□□
 
از این خزان زده گی ها چنان سفرکردی...
که هیچ برگ پیامی نداد از آمدنت.
 
6 سپتمبر 2008
پیشاور


Facebook

Twitter