وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
267
800
267
2735090
14492
19369
2739689


او از دانشگاه فردوسی در ایران دانشنامهء لیسانس دارد. بااین حال جادوی شعر و ادبیات هیچگاهی  او نگذاشت تا در این عرصه به کار بپردازد.
کاظمی شاعر کمسرا است ؛ اما شعرش از نظر محتوی از ابعاد گسترده ء سیاسی – اجتماعی و مذهبی بر خوردار است.او در شعر هایش بیشتر به روایات و  اسطوره های مذهبی و سامی دلچسبی نشان می دهد  و آنها را با رویداد های زمان خویش در می آمیزد . کاظمی  در کاربرد  واژه گان وسواسی زیادی دارد و به تعبیر خودش« شاعر کوششی است نه شاعر جوششی»
در بعد دیگر کاظمی  در عرصه پژوهشهای ادبی و نقد ادبی یکی از چهره های پرکار و موفق است .
 نوشته های پژوهشی او از دقت و ژرفای ستا یش بر انگیزی بر خوردار است.
چنان که کتابهای چاپ شده ء او به نامهای « روزنه » ، «شعرپارسی» و « همزبانی و بی زبانی» از اهمیت بزرگی پژوهشی بر خوردار اند .از کاطمی دو گزینهء شعری به چاپ رسیده است . گزینهء نخستین  « پیاده آمده بودم » نام دارد که این نام برگرفته از نام یکی از شعر های بلند این گزینه است .
شعر پیاده امده بودم این گونه آغاز می شود :
« غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت
پیاده آمده بودم ، پیاده خواهم رفت »
این شعر در آستانه سقوط دولت دست نشانده شوروی سروده شده  بود. در این شعر او از اسطوره ها و روایات مذهبی استفاده نمی کند ؛ بلکه با یم دید اجتماعی اندوه ملیونهای آواره افغان در ایران را فریاد می زند .
این شعر ا نه تنها می توانم اوج کار کاظمی دانست ؛ در ابیات معاصر افغانستان کمتر شعری  به چنین شهرت و محبوبیتی رسیده است .با این حال هنوز گامهای کاظمی در نفس گرم جاده به سوی افغانستان  جاری نشده است . شاید هم یکی از دلایل این باشد که هنوز  دهل و کرنای دموکراسی اهدایی دوستان امریکایی نتوانسته است تا گوش شمار  ریادی از فرهنگیان چناهنده ء افغانستان طنین اعتماد آمیزی داشته باشد.
گزینهء دوم او به سلسله ء«  گزیده ء ادبیات معاصر » انتشار یافته است .

پرتو نادریپرتو نادری
نویسنده: پرتو نادری

پرتو نادري فرزند عبدالقيوم پرتو  به سال   1331 خورشيدي  برابر با (1953) در دهکده ء  به نام جر شاه بابا در ولسوالي  کشم ولايت بدخشان   ديده به جهان گشود .
اودوره ء ابتدايي و  ميانه  را در زادگاه خود تمام کرد ، بعداً به کابل آمد و دورهء ليسه را در  دارالمعلمين اساسي  کابل با نمرات بلند  به پايان آورد.
 چنان که او توانست امتياز اشتراک در  امتحان ورودي دانشگاه را به دست آورد . چنین بود که  به سال   1350 خورشيدي  به دانشکده ء ساينس  دانشگاه  کابل راه يافت و به سال 1354 از رشته ء زيست شناسي ( بيو لوژي) اين فاکولته دانشنامه ء ليسانس به دست آورد .... ادامه


Facebook

Twitter