وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
274
381
3071
2730448
12964
19369
2738161

Author

نمایش # 
عنوان Created Date کلیک ها
وجوه اشتراک و افتراق در میان دانش وهنر 10 ارديبهشت 1393 1582
کودتای هفتم ثور سرآغازی برای تمامی فجایع تاریخی کشور و پدید آورندۀ واقعی فاجعۀ هشتم ثور 09 ارديبهشت 1393 536
نگـــاه اجمـــالی برشـــعر ســیاسی ایــدیولـــوژیک فــارســی دری در افغــانســـتان 09 ارديبهشت 1393 2076
آی خانم شهری که به یغما رفت 01 ارديبهشت 1393 3139
شعر سیاسی و چگونگی آن در افغانستان 01 ارديبهشت 1393 1893
عیار انسانیتت چند است؟!! 31 فروردين 1393 846
افغانستان قربانی تقابل قطب‏های منطقوی و جهانی 28 فروردين 1393 826
داد خواهی و داد گستری در شعر فارسی دری 28 فروردين 1393 1801
تو شاهی و شهنامه اورنگ تو 27 فروردين 1393 1410
خوانش من از اندیشه‌ی حافظ شیرازی 26 فروردين 1393 590
از درخت انتخابات چه میوه یی بر زمین خواهد ریخت 26 فروردين 1393 799
سید قاسم قاسم، شاعری در میان مدیحه و عرفان 25 فروردين 1393 1826
شعر پسا طالبانی 24 فروردين 1393 1631
انتخابات، مشروعیت نظام و پاسداری از رای شهروندان 19 فروردين 1393 1112
ملت قربانی آزادی بیان 10 فروردين 1393 799
نگاهی بر وضعیت کودکان در افغانستان 10 فروردين 1393 1914
نسل غریب عاطفه 25 اسفند 1392 1969
مکتب هندی و محمد انور بسمل 25 اسفند 1392 2519
مسعود اطرافی و آن چوکی چرخه دار 25 اسفند 1392 1660
«مزرعۀ دهقان» و آن روز داغ تابستان 25 اسفند 1392 1181
شاعری درآن سوی دیوار فراموشی 25 اسفند 1392 1230
قیام میترا، در رستاخیز واژگان 25 اسفند 1392 1574
غروب روشنی ! 25 اسفند 1392 1544
حکیم عمر خیام یا خیامی و نوروز نامه 25 اسفند 1392 1253
راهوش صدای غزل مدرن در بدخشان! 25 اسفند 1392 1703
انسان، عشق و آزادی 25 اسفند 1392 1551
شاید به سنگی بدل شده ام 25 اسفند 1392 1526
روایتگر راستین سینما 25 اسفند 1392 1503
پایان دوران درخشان ترجمه 25 اسفند 1392 1474
بحث واژه شناسی 25 اسفند 1392 1829
با دختران شهر ابریشم 25 اسفند 1392 1770
اسحاق فایز و شعر نو در افغانستان 25 اسفند 1392 2542
ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ در یکدهه اخیر 22 اسفند 1392 1912
تکسار 28 بهمن 1392 1032
انوشه عارف ، شاعر چشم به راه... 28 بهمن 1392 1629
از شعر گزیری نیست ! 28 بهمن 1392 1886
دست هایم را امانت نمی دهم! 28 بهمن 1392 1803
میرغلام محمدغبار در « یاد نامۀ غبار» 28 بهمن 1392 1623
سومین تجربۀ دموکراسی و دو راهۀ سرنوشت 28 بهمن 1392 1636
صدایم به کشف هویت خود برخاسته است 28 بهمن 1392 1671
فاوست‌های روزگارما 28 بهمن 1392 1458
یک وجب خاک سهم ما نیست 28 بهمن 1392 1535
اسطوره و اسطورة ادبی 15 بهمن 1392 927
سهم 15 بهمن 1392 797
ماهی 15 بهمن 1392 827
اسپ 15 بهمن 1392 1188
نوروز خوش‌آیین و قصۀ مکرر بدسِگالان 14 بهمن 1392 1053
چگونه گی ظهور سلجوقیان 14 بهمن 1392 1337
زنان طنزپرداز در افغانستان 14 بهمن 1392 2015
ویژه گیهای معادن افغانستان وسیاست های خصوصی سازی آن 14 بهمن 1392 1343
نقش محمودطرزی درنهضت روشنگری ونوگرایی 14 بهمن 1392 1931
مولانا و شمس 14 بهمن 1392 1408
رفتیم از این باغ، هجر تو حاصل 14 بهمن 1392 2234
پرتو نادری در وسطِ امرِ «نوشتن (شعر)» 14 بهمن 1392 824
بابر و کابل 14 بهمن 1392 2168
قیمـومیت فلسطین 14 بهمن 1392 1771
انـتـفاضـه 14 بهمن 1392 1638
مولانا و اصالت وجود سارتر 14 بهمن 1392 761
قسیم اخگر مسافر سرزمین توفان‌ها 13 بهمن 1392 1115
سنت و نو گرایی در افغانستان 07 بهمن 1392 1868
سوم حوت ، رستاخیز کابل 07 بهمن 1392 1777
در دایره‌های تیرباران 07 بهمن 1392 1699
در خلوت آبی نیروانا 07 بهمن 1392 1731
جعل در دایرة المعارف 07 بهمن 1392 1576
جشن جمشیدی نوروز 07 بهمن 1392 1923
جای‌گاه حزب‌های‌سیاسی ونهادهای مدنی در دموکراسی 07 بهمن 1392 1544
تندیس‌های ذهنی ما 07 بهمن 1392 1522
برف کوچ همیشه‌گی تاریخ 07 بهمن 1392 1769
ای سرزمین سیه بختان 07 بهمن 1392 1430
از آزادی عقیده تا آزادی بیان 07 بهمن 1392 1462
بیکاری، زخم ناسور جوانان افغانستان 08 دی 1392 1244
افغانستان، جهانی شدن و جهانی شدن زادیی 08 دی 1392 2182
افغانستان و سازوکار های نظام اجتماعی 08 دی 1392 1404
نصیر مهرین، نویسنده و پژوهش‌گر عرصه‌های تاریخ و ادبیات 26 آبان 1392 1906
نگاهی به زنده‌گی قسیم اخگر 28 مهر 1392 865
افغانستان و سازوکار های نظام اجتماعی 28 مهر 1392 756
سیر تاریخی قانون اساسی در افغانستان 15 مهر 1392 2395
شعر آگاهی شعر آرمان 15 مهر 1392 1287
مفهوم و ساختار پارلمان 15 مهر 1392 971
نقش احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در دموکراسی 14 مهر 1392 905
مبانی فکری دموکراسی 14 مهر 1392 1857
شاه امان الله خان و استرداد استقلال افغانشتان 11 مهر 1392 857
بیماری تاریخ ستیزی 11 مهر 1392 926
چنگ شعر مثنوی 11 مهر 1392 717
خون را به سنگفرش ببینید! 11 مهر 1392 841
محمود طرزی و نوگرایی 11 مهر 1392 834
ارشاد النسوان اولین جریده زن افغان 11 مهر 1392 1014
آزادی 10 مهر 1392 845
شمس در آيینهء شمس 10 مهر 1392 657
نهضت زنان در دوران امانی 10 مهر 1392 877
منار جام کهن سالترین برج آجری در جهان 09 مهر 1392 1050
رای اعتمادپارلمان به کابینه چالشها - پیشنهادها 09 مهر 1392 818
درختها ایستاده میمیرند 09 مهر 1392 640
قانون اساسی در ادامهء تاریخ 09 مهر 1392 1708
هشتم مارچ را گرامی میداریم! 09 مهر 1392 930
رویای دستیابی به صلح پایدار 04 مهر 1392 1025
نخستین تجربۀ مطبوعات آزاد در افغانستان 31 شهریور 1392 1685
جایگاه زن در روزگار غزنویان 28 شهریور 1392 3131
يکی دو نکته در پیوند به جامعۀ مدنی 28 شهریور 1392 1093
افغانستان ودیموکراسی 27 تیر 1392 1090
ریسمان دراز انتخابات و مردم مارگزیده 04 تیر 1392 1657
قدرت نرم فناوری های نوین در افغانستان 26 ارديبهشت 1392 1952
خواب آلوده گان دموکرات در پارلمان! 13 تیر 1390 1117
شهزادهء خوشبخت 13 تیر 1390 1184
محکمه سرور مرغباز 13 تیر 1390 1170
مهمان یار 13 تیر 1390 1357
نامهء نا عاشقانه به رئیس جمهور! 13 تیر 1390 1248
وصیتنامه ی من به پسرم 13 تیر 1390 1359
یک آیینه و چند تصویر 12 تیر 1390 1784
« شعرناسرودهء من » انتشار یافت 12 تیر 1390 1469
از سمت بد بینی تا پنجره های گشوده 12 تیر 1390 1598
انسان، عشق و آزادی 12 تیر 1390 1756
...و گریه صد قرن در گلو دارم 12 تیر 1390 1549
بر بام بلند افتخار نیاکان 12 تیر 1390 1385
دهان خون آلود آزادی 12 تیر 1390 1258
جامعهء مدنی و دیدگاه ها 12 تیر 1390 1308
آب و دانه ء رومان نویسی افغانستان 12 تیر 1390 2586
کارته وزراء 12 تیر 1390 1331
چگونگی رسانه ها در افغانستان 12 تیر 1390 2105
لحظه های سربی تیر باران 12 تیر 1390 1600
لحظه های پر شکوه 12 تیر 1390 1333
از سالهای توت و ابریشم 12 تیر 1390 1297
مولانا جلال الدین محمد بلخی - از بلخ تا قونیه 12 تیر 1390 1970
کنفرانس تدوین استراتژی ملی کاری جامعه مدنی افغانستان 12 تیر 1390 1409
جامعه مدنی وانتخابات 12 تیر 1390 1282
برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه در رابطه به آگاهی دهی قانون اساسی در ولایت بدخشان 12 تیر 1390 1321
حضور فعال جامعۀ مدنی افغانستان در کنفرانس هاگ، نشانه یی از هماهنگی و همنوایی جامعۀ مدنی افغانستان پیرامون وضعیت کنونی در کشور 12 تیر 1390 1250
گزارش كارى بخش رسانه هاى ( مجما) در سال 1384 خورشيدي برابر با 2005 ميلادي 12 تیر 1390 832
دوره آ موزشی صلح پروری درشهرمزارشریف 12 تیر 1390 1088
دورهء آموزشی حقوق زن ولایت لغمان 12 تیر 1390 1232
راه اندازی دوره آموزشی حقوق شهروند در ولایت بامیان 12 تیر 1390 1421
بخش رسانه های مجما و کار کرد های آن 12 تیر 1390 1308
گزارش گردهمایی ٢٢ نوامبر 12 تیر 1390 1172
قضیۀ خواجه بهاوالدین وبهره برداری های سیاسی ازان 12 تیر 1390 1231
گسترش جراید دیواری(جامعهءمدنی) در سراسر کشور 12 تیر 1390 1045
تدویر میز گرد صلح پروری در سطح ولایات 12 تیر 1390 1122
کارگاه آموزشی برای آموزگاران 12 تیر 1390 857
چگونه از طریق انترنت منابع مورد ضرورت خود را جستجو کنیم؟ 12 تیر 1390 1496
ویژه گیهای معادن افغانستان وسیاست های خصوصی سازی آن 12 تیر 1390 2685
سفر به ولایات پروان ، کندز ، تخار و بدخشان 12 تیر 1390 1165
جریده ء دیواری ( جامعهء مدنی) در پوهنتونها 12 تیر 1390 1043
دورهء آموزشي داد خواهي در شهر مزارشريف 11 تیر 1390 1049
کنفرانس های علمی در مجما - چگونگی معادن افغانستان و سیاست های خصوصی سازی 11 تیر 1390 1043
کنفرانس های علمی در مجما - چگونگی سیاست های توسعه در افغانستان 11 تیر 1390 1287
کنفرانس های علمی در مجما - چه نوع نظام اقتصادی برای افغانستان مناسب است؟ 11 تیر 1390 3125
دوره های آموزشی در ولایات 11 تیر 1390 990
نخستین جشنوارهء دنبوره نوازان افغانستان 11 تیر 1390 2947
زمستان سرد و قیمت های بلند 11 تیر 1390 1045
بزرگداشت مولانا در بلخ 11 تیر 1390 1088
کارگاه آموزشي دادخواهی در هرات 11 تیر 1390 1667
سیمینار دانشجویان در جلال آباد 11 تیر 1390 1319
زنان، چالشها و راه حل ها 11 تیر 1390 1553
شناسایی نهادهای مدنی در ولایت بلخ 11 تیر 1390 1204
نشست نماینده گان سازمان های اجتماعی در (مجما) 11 تیر 1390 1176
نشست کمیته ء مشورتی احزاب سیاسی و مجتمع جامعهء مدنی افغانستان (مجما) 11 تیر 1390 812
کارگاه آموزشي ويژه ء بانوان جوان 11 تیر 1390 987
كميته هاي فرهنگي مكاتب شهر كابل در مجما 11 تیر 1390 945
شورای ملی (پارلمان) افغانستان 11 تیر 1390 8626
نشست با نهاد های شناسایی شده در ولایات 11 تیر 1390 805
جایزه ء آزادی مجما 11 تیر 1390 1180
سومین نشست کمیته های فرهنگی مکاتب شهر کابل  با مجما 11 تیر 1390 1010
در حاشيهء سيمينار جهاني مولانا جلال الدين بلخي 11 تیر 1390 1230
نشست شماری از نماینده گان نهاد های جامعهء مدنی ، احزاب سیاسی ، سازمانهای حقوق بشر و خبرنگاران  در پیوند به کشف گور های دسته جمعی در کشور 08 تیر 1390 995
كامران مير هزار از بند امنيت ملي رها شد 08 تیر 1390 878
آموزش آموزگاران در مجما 08 تیر 1390 1192
شبکه سازی نهاد های مدنی 08 تیر 1390 1355
پولیس و آموزشهای مدنی 08 تیر 1390 640
سی سنبله روز صلح در افغانستان 08 تیر 1390 1230
نشست گروه مشورتی احزاب سیاسی و جامعهء مدنی 08 تیر 1390 748
كميته هاي فرهنگي مكاتب در مجما 08 تیر 1390 1520
جشن فارغان پوهنتون علوم طبی 08 تیر 1390 1014
کمیتهء مشورتی احزاب سیاسی و جامعهء مدنی 08 تیر 1390 908
ادبیات کودک 08 تیر 1390 1069
نشست نماينده گان نهاد هاي مدني در پيوند به منشور مصالحه و آشتي ملي 08 تیر 1390 999
مقابلهء لوی سارنوال افغانستان با طلوع 08 تیر 1390 1083
دولت در قتل اجمل نقشبندی چقدر مقصر است؟ 08 تیر 1390 1017
ما مدیون مردم خود هستیم 08 تیر 1390 606
ادامهء کاوش های غیر قانونی در ساحات باستانی 08 تیر 1390 1064
امتحان ورودی به دانشگاه های کشور چالش ها و جوانان 08 تیر 1390 1099
توسعهء ظرفیت های خدماتی مجما 08 تیر 1390 929
قانون جدید کار غیر عادلانه خوانده شد 08 تیر 1390 1216
مرکز اطلاعات مجتمع جامعهء مدنی افغانستان 08 تیر 1390 985
کنفرانس توسعهء جامعهء مدنی افغانستان 08 تیر 1390 750
دموکراسی و جامعهء مدنی در مجما 08 تیر 1390 918
گزارش ورکشاپ ستراتیژیکی 08 تیر 1390 635
جامعهء مدنی در فاریاب 08 تیر 1390 908
کشته شدن یک زن بیگناه در قندهار 08 تیر 1390 771
روز جهانی نابینایان در مجما تجلیل شد 08 تیر 1390 962
امنیت چگونه بهبود خواهد یافت؟ 08 تیر 1390 871
در کتابخانهء عامه پنجصد هزار جلد کتاب چشم به راه شما است! 08 تیر 1390 1570
تنها ترحم مشکل ما را حل نمی سازد! 08 تیر 1390 895
کنفرانس سراسری استادان مؤسسات عالی تحصیلات عالی در کابل 08 تیر 1390 937
باز نشسته گان از دولت گله دارند 08 تیر 1390 975
گرفتن نذر در زیارت ها 08 تیر 1390 1079
قربانیان ازدواج های اجباری 08 تیر 1390 1756
کوچی ها در کابل 08 تیر 1390 1203
چرا جوانان ما علاقه بیشتر به انترنت و انگلیسی دارند نسبت به خواندن کتاب؟ 08 تیر 1390 1257
تفریح گاه زنان افغانستان باغ زنانه (کابل) 08 تیر 1390 2422
نخستین جوایز ادبی - هنری صلح در افغانستان 08 تیر 1390 1102
روز صلح و جایزه صلح در افغانستان 08 تیر 1390 908
ورکشاپ رشد ظرفیت در ارتباط به قطعنامهء ۱۳۲۵ 08 تیر 1390 1275
گزارش نشست با نمانیده گان سازمانهای همکار و اعضای بورد مجما 08 تیر 1390 857
گزارش نشست با استادان پوهنتون ها، آموزگاران مکاتب، کارشناسان عرصهء معارف، علمای مذهبی، بزرگان اقوام و خبرنگاران در پیوند به استراتیژی ملی آموزشی در کشور 08 تیر 1390 1419
گزارش نشست با نماینده گان احزاب سیاسی و نماینده گان دفتر مشترک تنظیم انتخابات 08 تیر 1390 726
گزارش گفتمان نماینده گان جامعهء مدنی افغانستان با کاندیدان ریاست جمهوری ۱۳۸۳ 08 تیر 1390 971
بیانیه عزیز رفیعی رئیس مجما در کنفرانس سراری جوانان در شهر بامیان 08 تیر 1390 1062
گزارش نشست نماینده گان احزاب سیاسی، نهاد های مدنی و روشنفکران در ارتباط به انتخابات پارلمانی 08 تیر 1390 1337
فشرديى  ديدگاههای مصاحبه شده گان درارتباط به چگونه گی  و آيندۀ مجتمع جامعهء  مدنی افغانستان ! 08 تیر 1390 811
گزارش نشست با نمانیده گان نهادهای مدنی 08 تیر 1390 900
گزارش ورکشاپ ستراتیژیکی 08 تیر 1390 758
مجما سه ساله شد! 07 تیر 1390 744
نشست نماينده گان سازمان هاي اجتماعي در( مجما) 07 تیر 1390 948
میترا در آن سوی دیوار خاموشی 07 تیر 1390 4757
نیلاب را مرگ ربود 07 تیر 1390 4631
گوشه هاي از زنده گي پوهنوال عبدالسلام ظفري - استاد پوهنتون پولي تخنيک کابل 07 تیر 1390 4571
چند سطر پراگنده در رابطه به زنده گي محترم سيف الدين( سيحون) - استاد دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه کابل 07 تیر 1390 8520
چند سطر پراگنده در رابطه به زنده گي استاد سيد مسعود - استاد دانشکدة اقتصاد دانشگاه کابل 07 تیر 1390 4068
صهبا شمس - ارغنون ناشنیده 07 تیر 1390 1284
زنده گینامهء دکتر سیما سمر 07 تیر 1390 3151
شهیر داریوش - شاعر برنده جایزه ء ادبی صلح سال 1386 07 تیر 1390 2049
سید عاصف حسینی شاعر، نویسنده و  روزنامه نگار برنده ء جایزه ء ادبی صلح سال 1386 07 تیر 1390 1714
زنده گینامه ء کوتاه اسحاق فایز - شاعر، نویسنده و خبرنگار 07 تیر 1390 1238
قسیم اخگر 07 تیر 1390 3317
شفیقه یارقین 07 تیر 1390 2951
حیدری وجودی - آخرین حلقهء شاعران متصوف افغانستان 07 تیر 1390 2667
لیلا صراحت روشنی 07 تیر 1390 1775
غفور لیوال 07 تیر 1390 1854
قهار عاصی 07 تیر 1390 1446
عبدالهادی هادی 07 تیر 1390 1089
پیرمحمد کاروان 07 تیر 1390 1863
شبگیر پولادیان 07 تیر 1390 1258
ستمدیده گان آسمان 07 تیر 1390 4115
رباعیات مولانا جلال الدین محمد بلخی - رومی با ترجمه دکتور شفیقه یارقین دیباج 07 تیر 1390 36572
چف 07 تیر 1390 4119
یک دو سه حرف 07 تیر 1390 4221
هشت صلح 07 تیر 1390 4328
امید 07 تیر 1390 941
وهم 07 تیر 1390 947
به دوزخ میرود 07 تیر 1390 979
آسمان برای کی اشک ریزد؟ 07 تیر 1390 935
در قعر خاموشی محض 07 تیر 1390 999
دررخنه های کویر بی سرانجامی! 07 تیر 1390 1049
سکوت انیس منست! 07 تیر 1390 880
ما نیلوفرانیم 07 تیر 1390 1017
گز میکنم... 07 تیر 1390 931
در سکوت چشمانت اعتراف میکنم 07 تیر 1390 1093
به خواب میروم 07 تیر 1390 947
ستاره شوم 07 تیر 1390 863
از او دریغ کند... 07 تیر 1390 797
یک نان چند فتیر؟ 07 تیر 1390 1190
شهر تباهی 07 تیر 1390 816
رویای سبز 07 تیر 1390 826
دوشیزه گان سوخته 07 تیر 1390 828
قایق شکسته 07 تیر 1390 889
عصر یخ 07 تیر 1390 821
تو کی هستی؟ 07 تیر 1390 827
فاصله ها 07 تیر 1390 805
شاعر 07 تیر 1390 823
زمان 07 تیر 1390 791
چشمان شیشه ای 07 تیر 1390 826
ستاره میشمرد 07 تیر 1390 833
به سویت میایم! 07 تیر 1390 842
نفرت 07 تیر 1390 819
هان! 07 تیر 1390 801
حدود من 07 تیر 1390 809
ساده بودم 07 تیر 1390 824
آرزو ها 07 تیر 1390 794
آخرین مسافر 07 تیر 1390 833
پناهم بده! 07 تیر 1390 793
مسند غروب 07 تیر 1390 807
شیفتهء دروغ های توام... 07 تیر 1390 824
وقتی ستاره ای چشمک میزند 07 تیر 1390 824
گل سرخ 07 تیر 1390 792
غروب 07 تیر 1390 819
قلم بشکن 06 تیر 1390 978
سکوت 06 تیر 1390 1003
از شیره شیرین تر 06 تیر 1390 737
سفیر 06 تیر 1390 932
معرکه 06 تیر 1390 1020
جلاد 06 تیر 1390 937
حیرت 06 تیر 1390 663
مهد آرین 06 تیر 1390 1020
نفرین 06 تیر 1390 946
محشر 06 تیر 1390 962
از بد بدتر 06 تیر 1390 863
نوزاد 06 تیر 1390 825
رنگ ها از جوی تا بحر 06 تیر 1390 829
مه و خورشید 06 تیر 1390 860
امید فردا 06 تیر 1390 878
دهکدهء جهل 06 تیر 1390 830
وطن 06 تیر 1390 807
معجوبه 06 تیر 1390 647
فتوای گلوله 06 تیر 1390 810
تخت کاویان 06 تیر 1390 559
فسانه 06 تیر 1390 820
تکاپو 06 تیر 1390 816
قطره 06 تیر 1390 523
تصویر 06 تیر 1390 543
پشیمانی 06 تیر 1390 514
معبد 06 تیر 1390 823
آریانا 06 تیر 1390 526
بهار و وطن 06 تیر 1390 573
جلوه 06 تیر 1390 817
معارف 06 تیر 1390 558
روزنه 06 تیر 1390 737
باران 06 تیر 1390 798
معلم 06 تیر 1390 975
آرزو 06 تیر 1390 967
چوپان 06 تیر 1390 1078
و... زن 06 تیر 1390 675
سراب 06 تیر 1390 925
شاپرک 06 تیر 1390 658
دیوار 06 تیر 1390 954
تبعید 06 تیر 1390 955
مادر 06 تیر 1390 520
اقیانوس 06 تیر 1390 818
جستجو 06 تیر 1390 828
وداع 06 تیر 1390 810
پاییز 06 تیر 1390 844
ناجوها 06 تیر 1390 564
رنگ 06 تیر 1390 558
کوچ 06 تیر 1390 821
چولاوه 06 تیر 1390 870
انتظار 06 تیر 1390 805
آشفته بازار 06 تیر 1390 828
بهانه 06 تیر 1390 868
سلام 06 تیر 1390 885
یاد 06 تیر 1390 837
گریز 06 تیر 1390 825
جمعه 06 تیر 1390 860
آن سوی... 06 تیر 1390 820
داود عرفان 06 تیر 1390 2388
صدا صدایی ندارد 06 تیر 1390 1008
"روشنک" در خیال روشن پرواز 06 تیر 1390 1575
میان کوچه های امید 06 تیر 1390 950
ای وطن! 06 تیر 1390 999
ما و تو شریکیم! 06 تیر 1390 1049
روزگار دوستی 06 تیر 1390 1032
هم آیینه زیستن 06 تیر 1390 901
دو بیتی ها 06 تیر 1390 974
بادام کوهی 06 تیر 1390 1567
سپاس 06 تیر 1390 1038
دایره ء سیاه 06 تیر 1390 1046
افسانه 06 تیر 1390 1023
سکوت 06 تیر 1390 973
چگونه می توانم بیعت کنم 06 تیر 1390 696
آب 06 تیر 1390 941
نقطه ء انجام 06 تیر 1390 984
سفر هر روزه 06 تیر 1390 935
روزنه های بسته 06 تیر 1390 990
مصیبت هشیاری 06 تیر 1390 840
انقراض نسل ستاره گان عاشق 06 تیر 1390 1175
حسنک 06 تیر 1390 835
شقایق های سوخته 06 تیر 1390 890
غزل 06 تیر 1390 852
در هوای تو 06 تیر 1390 886
سیمرغ شکسته بال 06 تیر 1390 847
گر بگویم رازی از چشمان تو... 06 تیر 1390 1184
گلخانهء گلهای سبز 06 تیر 1390 932
خلوت سبز درختان 06 تیر 1390 827
شعلهء طور 06 تیر 1390 839
بهار شب 06 تیر 1390 862
سیمرغ 06 تیر 1390 824
زقوم دشت نفرین 06 تیر 1390 856
ای نگاهایت تمام زنده گی 06 تیر 1390 859
ترانه های برای تکسار 06 تیر 1390 1196
مثنوی چشمهای تو 06 تیر 1390 904
این جا کلاغ لانه چه آراید... 06 تیر 1390 863
ارغوان باد و باران 06 تیر 1390 846
به دنبال آفتاب 06 تیر 1390 854
بتخانهء پندارها 06 تیر 1390 810
باغ قصه 06 تیر 1390 885
تلاوت خورشيد 06 تیر 1390 857
تمام دریاچه های آفرینش 06 تیر 1390 904
نیایش..... 06 تیر 1390 840
تصویر بزرگ آیینهء کوچک 06 تیر 1390 654
امید جاری باران.... 06 تیر 1390 847
فاتحان وادی افسانه 06 تیر 1390 856
تا چند گاه دیگر 06 تیر 1390 560
پنجرهء باز قصه ها....... 06 تیر 1390 847
سیگار نیم سوخته 06 تیر 1390 751
با گلوی همه اندوه جهان 06 تیر 1390 843
با زبان سنگ 06 تیر 1390 998
بدرود 06 تیر 1390 848
خورشید سر بریدهء خراسان 06 تیر 1390 586
دیوانگی من شاید........ 06 تیر 1390 870
مردان خوشبخت! 06 تیر 1390 937
با گبرو تر ساو یهود...... 06 تیر 1390 905
دهان خون آلود آزادی 06 تیر 1390 634
زقوم دشت نفرین 06 تیر 1390 879
کتیبهء خونین...... 06 تیر 1390 570
یک لقمه روشنایی 06 تیر 1390 857
حراج 06 تیر 1390 879
لحظه هایی سربی تیرباران 06 تیر 1390 843
تلاوت خورشید 06 تیر 1390 836
در میان دو انفجار 06 تیر 1390 821
تکدرخت 06 تیر 1390 874
در یک بامداد رنگین 06 تیر 1390 868
در کوچه های یخزدهء کسوف 06 تیر 1390 625
قطره در توفان 06 تیر 1390 878
گلخانهء شهر بلور 06 تیر 1390 876
استعداد بزرگ 06 تیر 1390 553
حقارت سرخ 06 تیر 1390 838
زنده گی..... 06 تیر 1390 841
تنهایی...... 06 تیر 1390 835
سفر بی پایان 06 تیر 1390 831
دریاچه های سبز 06 تیر 1390 852
عاشقانه 06 تیر 1390 883
طلوع آبله 06 تیر 1390 863
نینواز نور 06 تیر 1390 1001
دلتنگی 06 تیر 1390 854
تباشیر از آفتاب 06 تیر 1390 605
فاصله 06 تیر 1390 555
غنیمت 06 تیر 1390 865
ترانه ها 06 تیر 1390 863
تردید 06 تیر 1390 862
لحظه هایی آبی اشراق 06 تیر 1390 898
آن سوی موج های بنفش 06 تیر 1390 671
سوی بی سویی 06 تیر 1390 841
آیینه 06 تیر 1390 834
خویشاوند 06 تیر 1390 828
طلوع 06 تیر 1390 837
انتظار 06 تیر 1390 849
کبوتران گمشده 06 تیر 1390 854
قافیه های پراگنده 06 تیر 1390 849
هنوز فرصتی دارم 06 تیر 1390 821
سیگار نیم سوخته 06 تیر 1390 562
دست آوردهای دهه دموکراسی 06 تیر 1390 4551
شاه امان الله خان و استرداد استقلال افغانستان 06 تیر 1390 26089
نهضت زنان در دوران امانی 06 تیر 1390 4110
ارشاد النسوان اولین جریده زن افغان 06 تیر 1390 2864
محمود طرزی و نوگرایی 06 تیر 1390 2947
اسلام،‌ دموكراسي و جامعه مدني 06 تیر 1390 2773
شيوه هاي گسترش نهاد هاي مدني در كشور 06 تیر 1390 1884
سير تاريخي جامعهء مدني در افغانستان 06 تیر 1390 2495
جامعهء مدني چيست؟ 06 تیر 1390 1407
مصادیق حقوق شهروندی 06 تیر 1390 2798
جامعهء شهروندی چیست؟ 06 تیر 1390 1286
رای اعتمادپارلمان به کابینه چالشها - پیشنهادها 06 تیر 1390 983
اصل مثمریت در انکشاف بشری 06 تیر 1390 1445
اصل برنامه ریزی در انکشاف بشری 06 تیر 1390 996
اصل واقیعت در انکشاف بشری 06 تیر 1390 909
اصل پشتکار در انکشاف بشری 06 تیر 1390 1050
اصل اعتماد در انکشاف بشری 06 تیر 1390 979
اصل استفاده از عقل سلیم در انکشاف بشری 06 تیر 1390 1413
اصل خلاقیت هدفمندی 06 تیر 1390 1031
مقدمه بر مفهوم انکشاف بشری 06 تیر 1390 1045
تأملی بر مقولهء جامعه مدنی 06 تیر 1390 1020
فصل خروشان خون در افغان زمین یا لحظه هایی سربی تیر باران 06 تیر 1390 730
مطبوعات و جامعهء مدني 06 تیر 1390 1199
 تماشای ” تصوير بزرگ  “د ر ”آيينهء کوچک “ 06 تیر 1390 1960
محروميت من و تو، ما را از حق زندگي محروم کرد 06 تیر 1390 1267
دلتنگی های من... 06 تیر 1390 1072
بزرگداشت مولانا در بلخ 06 تیر 1390 976
آز آن سوی دیوارشکستهء  زمان 06 تیر 1390 1063
حافظ شاعرفرا تر از زمان ومکان 06 تیر 1390 1275
روشنفکران «افغان» در تبعید: رخ ها و زاویه های فــلسفی و روانی 06 تیر 1390 1663
نقش محمودطرزی درنهضت روشنگری ونوگرایی - دهه ی دوم وسوم قرن بیستم 06 تیر 1390 2287
سخنی در باره شمس النهار 06 تیر 1390 1489
نگا هی به وضعیت رسانه ها ونقش تلویز یون ها در افغانستان 06 تیر 1390 2779
فراز و فرود های فلسطين و زایش دولت اسرائیل تاآتش بس غزه دریک نگاه 06 تیر 1390 2898
پایان و مرگ خیال 06 تیر 1390 1015
«طرزی و سراج الاخبار» بخش نخست 06 تیر 1390 1276
حماسه یی در شوره زار تسلیم 06 تیر 1390 782
از غزل سنتي تا غزل تصويري 06 تیر 1390 2112
شجاع الدین خراسانی 06 تیر 1390 3169
جامعه مدنی و چالش های آن در جامعه افغانستان 06 تیر 1390 5229
ترویج وتکثیرفرهنگ اعتیاد درخانۀ علم وفرهنگ ( انسان های طرد شده ازجامعه ) 06 تیر 1390 1085
قبالۀ تعویض عفت دربدل زمین 06 تیر 1390 953
آیا تأسیس یک دانشگاه درولایت بدخشان ازاولویت ها نیست ؟ 06 تیر 1390 989
جوگی ها درقلاچه وسایرنقاط شهرکابل وتوسعۀ جنبش گدا پروری!!! 06 تیر 1390 1308
جوگیها، انسانهایی که از هیچ نوع حقوق بشری برخوردار نیستند 06 تیر 1390 922
حق مساوات از دیدگاه اسلام و حقوق بشر 06 تیر 1390 1235
حوزه تمدنی فجرستان 06 تیر 1390 1809
راه های تحقق و دیموکراسی در افغانستان 05 تیر 1390 994
بیدل - ‌پژوهی در افغانستان؛ پیشینه و گستره 05 تیر 1390 2707
ویروس ایدز و نحوهء سرایت آن 05 تیر 1390 3126
جامعهء مدنی؛ ميتودي برای استحکام پايه های دموکراسی! 05 تیر 1390 1102
مولانا و برگی از درخت معرفت 05 تیر 1390 1838
باغ بابر تفریگاه شهریان کابل 05 تیر 1390 4142
سر گذشت فشردهء موزیم ملی افغانستان 05 تیر 1390 2470
شیر دروازه 05 تیر 1390 3164
یادی از بالاحصار کابل 05 تیر 1390 2168
سر گذشت برج شهر آراء 05 تیر 1390 1802
شب یلدا در گذرگاه تاریخ 05 تیر 1390 2494
تاثیرات سوء استفاده مواد مخدر بر جوانان 05 تیر 1390 6072
با بیهقی روزگار میر غلام محمد غبار 05 تیر 1390 2589
مراسم عروسی اهل هنود در افغانستان 05 تیر 1390 2145
فساد اداری و پیامدهای آن 05 تیر 1390 2565
فرهنگ و گفتگوی تمدنها 05 تیر 1390 1476
گوانتاناموي امنيت ملي افغانستان - ماجراي بندي شدن کامران ميرهزار و ادامه ي آن! 05 تیر 1390 1673
کامران میر هزار، شاعر، نويسنده، روزنامه نگار و مدير شبکه های وب 05 تیر 1390 2629
بیا بچیم انگور بخو 05 تیر 1390 1980
عاقبت شمس در روایات شفاهی 05 تیر 1390 940
بازسازي متون درسي در افغانستان 05 تیر 1390 1670
کاظم کاظمی 05 تیر 1390 1813
شاعر ببر هاي"تاميل" 05 تیر 1390 1065
شعر، عنصر فرا زمانیست 05 تیر 1390 1684
تأملی برسه نظریه ی تاگور، رابطه ی انسان باطبیعت وتمدن،آزادی ووحدت تمدن ها 05 تیر 1390 2723
آسیب شناسی بحران اعتماد ملی در افغانستان 05 تیر 1390 1640
گپ هایی از شهبانوی موسیقی کشور 05 تیر 1390 1213
روشنفکر عامل است یا عمله؟ 05 تیر 1390 931
روش های نزدیک شدن به اندیشه ی " بیدل" 05 تیر 1390 1393
بیدل شاعرمتفاوت 05 تیر 1390 1219
عقلانیت سیاسی، دکتاتوری رابرنمی تابد 05 تیر 1390 1357
روشنفکران قلابی، نگرش کلی بر مفاهیم انتزاعی در حوزه ی روشنفکری 05 تیر 1390 1385
مسوولیت روشنفکر تعهد است یا تعبد ؟ 05 تیر 1390 1193
چا لش های روشنفکری 05 تیر 1390 927
چند متن و چند حا شیه، نگرشی بر چند بیت از دیوان بیدل 05 تیر 1390 1270
پنج نکته، درباره ی پنج بیت بیدل 05 تیر 1390 1869
مروری بر روشهای داستانی رهنورد زریاب 05 تیر 1390 3036
نقد چیست و منتقد کیست؟ 05 تیر 1390 2245
روش های نزدیک شدن به اندیشه ی " بیدل" 05 تیر 1390 1002
جغرافیای یک غزل - بازخوانی چند رویکرد در اندیشه ی مولوی 05 تیر 1390 1886
بحثی در بارۀ "سنت" و "تجدد" 05 تیر 1390 1382
به یاد یار از دست رفته، بیرنگ کهدامنی 05 تیر 1390 1608
طنز آرایی در شعر معاصر دری 05 تیر 1390 2145
جوانان سپر منافع قدرت های خارجی و داخلی 05 تیر 1390 1723
مدرنیزاسیون، سنت و رسانه ها 05 تیر 1390 1216
پروفیسور غلام محمد میمنه گی هنرمندی سترگ از تبار مشروطه خواهان 05 تیر 1390 3692
کتابلر بهانه سیگه ...! 05 تیر 1390 1058
ديوان لغات­التورك نينگ ينگي فارسچه ترجمه­سي 05 تیر 1390 1587
زمينه هاي رشد جامعهء مدني 05 تیر 1390 1058
نگاهي بر مشكلات جامعهء مدني در افغانستان 05 تیر 1390 1636
جامعه مدني چيست؟ 05 تیر 1390 12563
کوششی برای فهم جامعهء مدنی 05 تیر 1390 1312
درختها ایستاده میمیرند 05 تیر 1390 884
تاریخ تعین مرزهای افغانستان و شکل گیری معمای خط دیورند 05 تیر 1390 28879
دیموکراسی و جامعهء مدنی در افغانستان 05 تیر 1390 3564
پیشینهء اداره و انتخابات در افغانستان 05 تیر 1390 4106
جامعهء مدنی در افغانستان 05 تیر 1390 2237
نقش جامعه مدنی در تصمیم گیری های مراکز اعمال قدرت در افغانستان 05 تیر 1390 2091
آزادی 05 تیر 1390 665
« مخفی » ستاره یی درافق تبعید 03 تیر 1390 1389
کنایه وامثال دررنگین کمان شعرحافظ (بخش نخست) 03 تیر 1390 3297
مثل در شعر حافظ (بخش دوم) 03 تیر 1390 4568
سالهای دشوار، سالهای تاریک 03 تیر 1390 1079
مثل در شعر رودکی 03 تیر 1390 1859
نگارخانهء اندرز وحکمت 03 تیر 1390 1343
تصویرآفرینی در شعر رودکی 03 تیر 1390 1688
رودکی در چشم دیگران 03 تیر 1390 1363
آن شاعر تیره چشم روشن بین 03 تیر 1390 1337
شعر وشاعری رودکی 03 تیر 1390 1794
رودکی سمرقندی نیای بزرگ شعر فارسی دری 03 تیر 1390 3953
عتیق رحیمی در آن سوی خط قرمز 03 تیر 1390 1006
رویین و شگفتن در سترون خاک 03 تیر 1390 1057
حیدری وجودی آخرین حلقهء شاعران عارف در افغانستان 03 تیر 1390 1489
دریا در کوزه یی نمی گنجد ؛ اما پوهنتونی در خیمه یی می گنجد ! 03 تیر 1390 927
سیر تاریخی قانون اساسی در افغانستان 03 تیر 1390 11054
دموکراسی یعنی من هم هستم 03 تیر 1390 971
شعر آگاهی شعر آرمان 03 تیر 1390 1083
پیامی عنوانی جشن شعر خوانی گل عناب در فراه 03 تیر 1390 1062
مفهوم و ساختار پارلمان 03 تیر 1390 1491
زیبا ترین شعر مادر است و زیبا ترین شعر من برای مادر است 03 تیر 1390 95195
فانی با پیامبر باران 03 تیر 1390 1440
حنظلهء بادغیسی نخستین سرایشگر شعر پایداری فارسی دری 03 تیر 1390 2561
پرواز کبوتر 03 تیر 1390 1531
داریوش در حاشیه ء دو نفری 03 تیر 1390 900
پیشینهء پارلمان یا شورای ملی در افغانستان 03 تیر 1390 3098
نقش احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در دموکراسی 03 تیر 1390 2795
مطبوعات آزاد در افغانستان 03 تیر 1390 2632
جامعهء مدنی چیست؟ 03 تیر 1390 1050
چنگ شعر مثنوي 03 تیر 1390 1300
دربازار رزکوبان 03 تیر 1390 905
فانی به جاودانه گان پیوست 03 تیر 1390 976
به دنبال تداوم فریاد 03 تیر 1390 907
از واژه های اشک تا قطره های شعر 03 تیر 1390 8427
خاموشی آیینه 03 تیر 1390 886
شمس در آیینهء شمس (بخش اول) 03 تیر 1390 895
شمس در آیینهء شمس (بخش دوم) 03 تیر 1390 935
سید سردان - لالای خداوندگار 03 تیر 1390 915
به دنبال تداوم فریاد 03 تیر 1390 1043
پیش در آمدی بر طنز نویسی فارسی دری افغانستان 03 تیر 1390 5073
یک آیینه و چند تصویر 03 تیر 1390 1498
رو به رو با واصف باختری پرتو نادری 03 تیر 1390 1619
گفتگوی مجله ء مریم  با پرتو نادری در پیوند به وضعیت کنونی شعر و ادبیات در کشور 03 تیر 1390 1663
شعر سیاسی و چگونگی آن در افغانستان 03 تیر 1390 2033
شعر سیاسی - ایدیولوژیک در افغانستان 03 تیر 1390 2587
یاد نامهء غبار 03 تیر 1390 984
نگرش عمودی بیدل در اجزای طبیعت 02 تیر 1390 1766
جامعهء مدنی در اندیشهء ابو نصر فارابی 02 تیر 1390 1967
یکی دو نکته در بارهء جامعهء مدنی 02 تیر 1390 942
در کوچه باغهای شعر کمال خجندی 02 تیر 1390 3707
خدا حافظ گل لاله، خدا حافظ پرستو ها 02 تیر 1390 1127
بهار، ستایشگر آزادی 02 تیر 1390 953
....و غزل های بیدل ناخوانده ماندند 02 تیر 1390 1842
آزادی در زندان 02 تیر 1390 875
نکته هایی در پیوند به گزارش و گزارش نویسی 02 تیر 1390 3002
کتابسوزان در انجمن نویسنده گان افغانستان 02 تیر 1390 1834
تجربه و چگونگی اجرای آن در آزمایشگاه 02 تیر 1390 1946
چگونگی رسانه ها در افغانستان 02 تیر 1390 1228
بیدل در طور معرفت 02 تیر 1390 1182
در حاشیهء زبان و ادبیات ترکی - ازبکی 02 تیر 1390 3340
مولانا جلال الدین محمد بلخی از بلخ تا قونیه 02 تیر 1390 19961
ابر کوچک غزل و آسمانهء انجمن اخلاقی - فرهنگی در دانشگاه کابل 02 تیر 1390 1138
آیه های منسوخ, داد خواستی در برابر تاریخ 02 تیر 1390 937
خراباتیان سوگوار کابل 02 تیر 1390 1249
آزادی بیان 02 تیر 1390 2733
واژه و آفرینیش 02 تیر 1390 933
منار جام کهن سالترین برج آجری در جهان 02 تیر 1390 2009
ماه شب تار کجا رفته ای 02 تیر 1390 2171

Facebook

Twitter