وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
703
737
4028
2688263
13246
18901
2698127

Author

نمایش # 
عنوان Created Date کلیک ها
وجوه اشتراک و افتراق در میان دانش وهنر 10 ارديبهشت 1393 1552
کودتای هفتم ثور سرآغازی برای تمامی فجایع تاریخی کشور و پدید آورندۀ واقعی فاجعۀ هشتم ثور 09 ارديبهشت 1393 518
نگـــاه اجمـــالی برشـــعر ســیاسی ایــدیولـــوژیک فــارســی دری در افغــانســـتان 09 ارديبهشت 1393 2045
آی خانم شهری که به یغما رفت 01 ارديبهشت 1393 3086
شعر سیاسی و چگونگی آن در افغانستان 01 ارديبهشت 1393 1817
عیار انسانیتت چند است؟!! 31 فروردين 1393 826
افغانستان قربانی تقابل قطب‏های منطقوی و جهانی 28 فروردين 1393 806
داد خواهی و داد گستری در شعر فارسی دری 28 فروردين 1393 1758
تو شاهی و شهنامه اورنگ تو 27 فروردين 1393 1384
خوانش من از اندیشه‌ی حافظ شیرازی 26 فروردين 1393 567
از درخت انتخابات چه میوه یی بر زمین خواهد ریخت 26 فروردين 1393 779
سید قاسم قاسم، شاعری در میان مدیحه و عرفان 25 فروردين 1393 1772
شعر پسا طالبانی 24 فروردين 1393 1599
انتخابات، مشروعیت نظام و پاسداری از رای شهروندان 19 فروردين 1393 1086
ملت قربانی آزادی بیان 10 فروردين 1393 785
نگاهی بر وضعیت کودکان در افغانستان 10 فروردين 1393 1860
نسل غریب عاطفه 25 اسفند 1392 1938
مکتب هندی و محمد انور بسمل 25 اسفند 1392 2480
مسعود اطرافی و آن چوکی چرخه دار 25 اسفند 1392 1635
«مزرعۀ دهقان» و آن روز داغ تابستان 25 اسفند 1392 1154
شاعری درآن سوی دیوار فراموشی 25 اسفند 1392 1198
قیام میترا، در رستاخیز واژگان 25 اسفند 1392 1546
غروب روشنی ! 25 اسفند 1392 1515
حکیم عمر خیام یا خیامی و نوروز نامه 25 اسفند 1392 1218
راهوش صدای غزل مدرن در بدخشان! 25 اسفند 1392 1664
انسان، عشق و آزادی 25 اسفند 1392 1525
شاید به سنگی بدل شده ام 25 اسفند 1392 1501
روایتگر راستین سینما 25 اسفند 1392 1476
پایان دوران درخشان ترجمه 25 اسفند 1392 1447
بحث واژه شناسی 25 اسفند 1392 1770
با دختران شهر ابریشم 25 اسفند 1392 1737
اسحاق فایز و شعر نو در افغانستان 25 اسفند 1392 2451
ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ در یکدهه اخیر 22 اسفند 1392 1826
تکسار 28 بهمن 1392 1006
انوشه عارف ، شاعر چشم به راه... 28 بهمن 1392 1603
از شعر گزیری نیست ! 28 بهمن 1392 1859
دست هایم را امانت نمی دهم! 28 بهمن 1392 1775
میرغلام محمدغبار در « یاد نامۀ غبار» 28 بهمن 1392 1590
سومین تجربۀ دموکراسی و دو راهۀ سرنوشت 28 بهمن 1392 1606
صدایم به کشف هویت خود برخاسته است 28 بهمن 1392 1643
فاوست‌های روزگارما 28 بهمن 1392 1431
یک وجب خاک سهم ما نیست 28 بهمن 1392 1510
اسطوره و اسطورة ادبی 15 بهمن 1392 871
سهم 15 بهمن 1392 781
ماهی 15 بهمن 1392 812
اسپ 15 بهمن 1392 1161
نوروز خوش‌آیین و قصۀ مکرر بدسِگالان 14 بهمن 1392 1027
چگونه گی ظهور سلجوقیان 14 بهمن 1392 1289
زنان طنزپرداز در افغانستان 14 بهمن 1392 1969
ویژه گیهای معادن افغانستان وسیاست های خصوصی سازی آن 14 بهمن 1392 1326
نقش محمودطرزی درنهضت روشنگری ونوگرایی 14 بهمن 1392 1900
مولانا و شمس 14 بهمن 1392 1346
رفتیم از این باغ، هجر تو حاصل 14 بهمن 1392 2125
پرتو نادری در وسطِ امرِ «نوشتن (شعر)» 14 بهمن 1392 794
بابر و کابل 14 بهمن 1392 2110
قیمـومیت فلسطین 14 بهمن 1392 1739
انـتـفاضـه 14 بهمن 1392 1613
مولانا و اصالت وجود سارتر 14 بهمن 1392 731
قسیم اخگر مسافر سرزمین توفان‌ها 13 بهمن 1392 1085
سنت و نو گرایی در افغانستان 07 بهمن 1392 1842
سوم حوت ، رستاخیز کابل 07 بهمن 1392 1721
در دایره‌های تیرباران 07 بهمن 1392 1666
در خلوت آبی نیروانا 07 بهمن 1392 1703
جعل در دایرة المعارف 07 بهمن 1392 1538
جشن جمشیدی نوروز 07 بهمن 1392 1862
جای‌گاه حزب‌های‌سیاسی ونهادهای مدنی در دموکراسی 07 بهمن 1392 1521
تندیس‌های ذهنی ما 07 بهمن 1392 1495
برف کوچ همیشه‌گی تاریخ 07 بهمن 1392 1740
ای سرزمین سیه بختان 07 بهمن 1392 1401
از آزادی عقیده تا آزادی بیان 07 بهمن 1392 1434
بیکاری، زخم ناسور جوانان افغانستان 08 دی 1392 1229
افغانستان، جهانی شدن و جهانی شدن زادیی 08 دی 1392 2109
افغانستان و سازوکار های نظام اجتماعی 08 دی 1392 1384
نصیر مهرین، نویسنده و پژوهش‌گر عرصه‌های تاریخ و ادبیات 26 آبان 1392 1867
نگاهی به زنده‌گی قسیم اخگر 28 مهر 1392 849
افغانستان و سازوکار های نظام اجتماعی 28 مهر 1392 742
سیر تاریخی قانون اساسی در افغانستان 15 مهر 1392 2240
شعر آگاهی شعر آرمان 15 مهر 1392 1265
مفهوم و ساختار پارلمان 15 مهر 1392 956
نقش احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در دموکراسی 14 مهر 1392 887
مبانی فکری دموکراسی 14 مهر 1392 1785
شاه امان الله خان و استرداد استقلال افغانشتان 11 مهر 1392 843
بیماری تاریخ ستیزی 11 مهر 1392 903
چنگ شعر مثنوی 11 مهر 1392 691
خون را به سنگفرش ببینید! 11 مهر 1392 827
محمود طرزی و نوگرایی 11 مهر 1392 819
ارشاد النسوان اولین جریده زن افغان 11 مهر 1392 995
آزادی 10 مهر 1392 830
شمس در آيینهء شمس 10 مهر 1392 639
نهضت زنان در دوران امانی 10 مهر 1392 860
منار جام کهن سالترین برج آجری در جهان 09 مهر 1392 1033
رای اعتمادپارلمان به کابینه چالشها - پیشنهادها 09 مهر 1392 802
درختها ایستاده میمیرند 09 مهر 1392 626
قانون اساسی در ادامهء تاریخ 09 مهر 1392 1658
هشتم مارچ را گرامی میداریم! 09 مهر 1392 911
رویای دستیابی به صلح پایدار 04 مهر 1392 1004
نخستین تجربۀ مطبوعات آزاد در افغانستان 31 شهریور 1392 1660
جایگاه زن در روزگار غزنویان 28 شهریور 1392 2928
يکی دو نکته در پیوند به جامعۀ مدنی 28 شهریور 1392 1073
افغانستان ودیموکراسی 27 تیر 1392 1067
ریسمان دراز انتخابات و مردم مارگزیده 04 تیر 1392 1645
قدرت نرم فناوری های نوین در افغانستان 26 ارديبهشت 1392 1935
خواب آلوده گان دموکرات در پارلمان! 13 تیر 1390 1102
شهزادهء خوشبخت 13 تیر 1390 1167
محکمه سرور مرغباز 13 تیر 1390 1156
مهمان یار 13 تیر 1390 1340
نامهء نا عاشقانه به رئیس جمهور! 13 تیر 1390 1234
وصیتنامه ی من به پسرم 13 تیر 1390 1330
یک آیینه و چند تصویر 12 تیر 1390 1767
« شعرناسرودهء من » انتشار یافت 12 تیر 1390 1451
از سمت بد بینی تا پنجره های گشوده 12 تیر 1390 1577
انسان، عشق و آزادی 12 تیر 1390 1737
...و گریه صد قرن در گلو دارم 12 تیر 1390 1529
بر بام بلند افتخار نیاکان 12 تیر 1390 1365
دهان خون آلود آزادی 12 تیر 1390 1237
جامعهء مدنی و دیدگاه ها 12 تیر 1390 1293
آب و دانه ء رومان نویسی افغانستان 12 تیر 1390 2548
کارته وزراء 12 تیر 1390 1311
چگونگی رسانه ها در افغانستان 12 تیر 1390 2089
لحظه های سربی تیر باران 12 تیر 1390 1584
لحظه های پر شکوه 12 تیر 1390 1316
از سالهای توت و ابریشم 12 تیر 1390 1277
مولانا جلال الدین محمد بلخی - از بلخ تا قونیه 12 تیر 1390 1952
کنفرانس تدوین استراتژی ملی کاری جامعه مدنی افغانستان 12 تیر 1390 1395
جامعه مدنی وانتخابات 12 تیر 1390 1269
برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه در رابطه به آگاهی دهی قانون اساسی در ولایت بدخشان 12 تیر 1390 1308
حضور فعال جامعۀ مدنی افغانستان در کنفرانس هاگ، نشانه یی از هماهنگی و همنوایی جامعۀ مدنی افغانستان پیرامون وضعیت کنونی در کشور 12 تیر 1390 1236
گزارش كارى بخش رسانه هاى ( مجما) در سال 1384 خورشيدي برابر با 2005 ميلادي 12 تیر 1390 816
دوره آ موزشی صلح پروری درشهرمزارشریف 12 تیر 1390 1078
دورهء آموزشی حقوق زن ولایت لغمان 12 تیر 1390 1218
راه اندازی دوره آموزشی حقوق شهروند در ولایت بامیان 12 تیر 1390 1404
بخش رسانه های مجما و کار کرد های آن 12 تیر 1390 1294
گزارش گردهمایی ٢٢ نوامبر 12 تیر 1390 1158
قضیۀ خواجه بهاوالدین وبهره برداری های سیاسی ازان 12 تیر 1390 1208
گسترش جراید دیواری(جامعهءمدنی) در سراسر کشور 12 تیر 1390 1031
تدویر میز گرد صلح پروری در سطح ولایات 12 تیر 1390 1106
کارگاه آموزشی برای آموزگاران 12 تیر 1390 840
چگونه از طریق انترنت منابع مورد ضرورت خود را جستجو کنیم؟ 12 تیر 1390 1475
ویژه گیهای معادن افغانستان وسیاست های خصوصی سازی آن 12 تیر 1390 2663
سفر به ولایات پروان ، کندز ، تخار و بدخشان 12 تیر 1390 1149
جریده ء دیواری ( جامعهء مدنی) در پوهنتونها 12 تیر 1390 1029
دورهء آموزشي داد خواهي در شهر مزارشريف 11 تیر 1390 1031
کنفرانس های علمی در مجما - چگونگی معادن افغانستان و سیاست های خصوصی سازی 11 تیر 1390 1027
کنفرانس های علمی در مجما - چگونگی سیاست های توسعه در افغانستان 11 تیر 1390 1273
کنفرانس های علمی در مجما - چه نوع نظام اقتصادی برای افغانستان مناسب است؟ 11 تیر 1390 3107
دوره های آموزشی در ولایات 11 تیر 1390 973
نخستین جشنوارهء دنبوره نوازان افغانستان 11 تیر 1390 2924
زمستان سرد و قیمت های بلند 11 تیر 1390 1026
بزرگداشت مولانا در بلخ 11 تیر 1390 1074
کارگاه آموزشي دادخواهی در هرات 11 تیر 1390 1647
سیمینار دانشجویان در جلال آباد 11 تیر 1390 1304
زنان، چالشها و راه حل ها 11 تیر 1390 1533
شناسایی نهادهای مدنی در ولایت بلخ 11 تیر 1390 1187
نشست نماینده گان سازمان های اجتماعی در (مجما) 11 تیر 1390 1158
نشست کمیته ء مشورتی احزاب سیاسی و مجتمع جامعهء مدنی افغانستان (مجما) 11 تیر 1390 800
کارگاه آموزشي ويژه ء بانوان جوان 11 تیر 1390 971
كميته هاي فرهنگي مكاتب شهر كابل در مجما 11 تیر 1390 925
شورای ملی (پارلمان) افغانستان 11 تیر 1390 8132
نشست با نهاد های شناسایی شده در ولایات 11 تیر 1390 789
جایزه ء آزادی مجما 11 تیر 1390 1165
سومین نشست کمیته های فرهنگی مکاتب شهر کابل  با مجما 11 تیر 1390 990
در حاشيهء سيمينار جهاني مولانا جلال الدين بلخي 11 تیر 1390 1217
نشست شماری از نماینده گان نهاد های جامعهء مدنی ، احزاب سیاسی ، سازمانهای حقوق بشر و خبرنگاران  در پیوند به کشف گور های دسته جمعی در کشور 08 تیر 1390 976
كامران مير هزار از بند امنيت ملي رها شد 08 تیر 1390 861
آموزش آموزگاران در مجما 08 تیر 1390 1175
شبکه سازی نهاد های مدنی 08 تیر 1390 1327
پولیس و آموزشهای مدنی 08 تیر 1390 625
سی سنبله روز صلح در افغانستان 08 تیر 1390 1212
نشست گروه مشورتی احزاب سیاسی و جامعهء مدنی 08 تیر 1390 733
كميته هاي فرهنگي مكاتب در مجما 08 تیر 1390 1498
جشن فارغان پوهنتون علوم طبی 08 تیر 1390 996
کمیتهء مشورتی احزاب سیاسی و جامعهء مدنی 08 تیر 1390 894
ادبیات کودک 08 تیر 1390 1054
نشست نماينده گان نهاد هاي مدني در پيوند به منشور مصالحه و آشتي ملي 08 تیر 1390 982
مقابلهء لوی سارنوال افغانستان با طلوع 08 تیر 1390 1067
دولت در قتل اجمل نقشبندی چقدر مقصر است؟ 08 تیر 1390 1001
ما مدیون مردم خود هستیم 08 تیر 1390 591
ادامهء کاوش های غیر قانونی در ساحات باستانی 08 تیر 1390 1051
امتحان ورودی به دانشگاه های کشور چالش ها و جوانان 08 تیر 1390 1084
توسعهء ظرفیت های خدماتی مجما 08 تیر 1390 915
قانون جدید کار غیر عادلانه خوانده شد 08 تیر 1390 1200
مرکز اطلاعات مجتمع جامعهء مدنی افغانستان 08 تیر 1390 970
کنفرانس توسعهء جامعهء مدنی افغانستان 08 تیر 1390 739
دموکراسی و جامعهء مدنی در مجما 08 تیر 1390 903
گزارش ورکشاپ ستراتیژیکی 08 تیر 1390 620
جامعهء مدنی در فاریاب 08 تیر 1390 893
کشته شدن یک زن بیگناه در قندهار 08 تیر 1390 757
روز جهانی نابینایان در مجما تجلیل شد 08 تیر 1390 946
امنیت چگونه بهبود خواهد یافت؟ 08 تیر 1390 860
در کتابخانهء عامه پنجصد هزار جلد کتاب چشم به راه شما است! 08 تیر 1390 1555
تنها ترحم مشکل ما را حل نمی سازد! 08 تیر 1390 881
کنفرانس سراسری استادان مؤسسات عالی تحصیلات عالی در کابل 08 تیر 1390 920
باز نشسته گان از دولت گله دارند 08 تیر 1390 962
گرفتن نذر در زیارت ها 08 تیر 1390 1064
قربانیان ازدواج های اجباری 08 تیر 1390 1741
کوچی ها در کابل 08 تیر 1390 1185
چرا جوانان ما علاقه بیشتر به انترنت و انگلیسی دارند نسبت به خواندن کتاب؟ 08 تیر 1390 1240
تفریح گاه زنان افغانستان باغ زنانه (کابل) 08 تیر 1390 2391
نخستین جوایز ادبی - هنری صلح در افغانستان 08 تیر 1390 1086
روز صلح و جایزه صلح در افغانستان 08 تیر 1390 893
ورکشاپ رشد ظرفیت در ارتباط به قطعنامهء ۱۳۲۵ 08 تیر 1390 1259
گزارش نشست با نمانیده گان سازمانهای همکار و اعضای بورد مجما 08 تیر 1390 841
گزارش نشست با استادان پوهنتون ها، آموزگاران مکاتب، کارشناسان عرصهء معارف، علمای مذهبی، بزرگان اقوام و خبرنگاران در پیوند به استراتیژی ملی آموزشی در کشور 08 تیر 1390 1405
گزارش نشست با نماینده گان احزاب سیاسی و نماینده گان دفتر مشترک تنظیم انتخابات 08 تیر 1390 716
گزارش گفتمان نماینده گان جامعهء مدنی افغانستان با کاندیدان ریاست جمهوری ۱۳۸۳ 08 تیر 1390 955
بیانیه عزیز رفیعی رئیس مجما در کنفرانس سراری جوانان در شهر بامیان 08 تیر 1390 1052
گزارش نشست نماینده گان احزاب سیاسی، نهاد های مدنی و روشنفکران در ارتباط به انتخابات پارلمانی 08 تیر 1390 1322
فشرديى  ديدگاههای مصاحبه شده گان درارتباط به چگونه گی  و آيندۀ مجتمع جامعهء  مدنی افغانستان ! 08 تیر 1390 797
گزارش نشست با نمانیده گان نهادهای مدنی 08 تیر 1390 886
گزارش ورکشاپ ستراتیژیکی 08 تیر 1390 746
مجما سه ساله شد! 07 تیر 1390 727
نشست نماينده گان سازمان هاي اجتماعي در( مجما) 07 تیر 1390 936
میترا در آن سوی دیوار خاموشی 07 تیر 1390 4692
نیلاب را مرگ ربود 07 تیر 1390 4588
گوشه هاي از زنده گي پوهنوال عبدالسلام ظفري - استاد پوهنتون پولي تخنيک کابل 07 تیر 1390 4521
چند سطر پراگنده در رابطه به زنده گي محترم سيف الدين( سيحون) - استاد دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه کابل 07 تیر 1390 8461
چند سطر پراگنده در رابطه به زنده گي استاد سيد مسعود - استاد دانشکدة اقتصاد دانشگاه کابل 07 تیر 1390 4030
صهبا شمس - ارغنون ناشنیده 07 تیر 1390 1267
زنده گینامهء دکتر سیما سمر 07 تیر 1390 3050
شهیر داریوش - شاعر برنده جایزه ء ادبی صلح سال 1386 07 تیر 1390 2016
سید عاصف حسینی شاعر، نویسنده و  روزنامه نگار برنده ء جایزه ء ادبی صلح سال 1386 07 تیر 1390 1694
زنده گینامه ء کوتاه اسحاق فایز - شاعر، نویسنده و خبرنگار 07 تیر 1390 1220
قسیم اخگر 07 تیر 1390 3282
شفیقه یارقین 07 تیر 1390 2924
حیدری وجودی - آخرین حلقهء شاعران متصوف افغانستان 07 تیر 1390 2649
لیلا صراحت روشنی 07 تیر 1390 1755
غفور لیوال 07 تیر 1390 1818
قهار عاصی 07 تیر 1390 1425
عبدالهادی هادی 07 تیر 1390 1070
پیرمحمد کاروان 07 تیر 1390 1841
شبگیر پولادیان 07 تیر 1390 1240
ستمدیده گان آسمان 07 تیر 1390 4077
رباعیات مولانا جلال الدین محمد بلخی - رومی با ترجمه دکتور شفیقه یارقین دیباج 07 تیر 1390 36435
چف 07 تیر 1390 4070
یک دو سه حرف 07 تیر 1390 4185
هشت صلح 07 تیر 1390 4282
امید 07 تیر 1390 920
وهم 07 تیر 1390 929
به دوزخ میرود 07 تیر 1390 960
آسمان برای کی اشک ریزد؟ 07 تیر 1390 919
در قعر خاموشی محض 07 تیر 1390 979
دررخنه های کویر بی سرانجامی! 07 تیر 1390 1033
سکوت انیس منست! 07 تیر 1390 863
ما نیلوفرانیم 07 تیر 1390 999
گز میکنم... 07 تیر 1390 910
در سکوت چشمانت اعتراف میکنم 07 تیر 1390 1082
به خواب میروم 07 تیر 1390 932
ستاره شوم 07 تیر 1390 851
از او دریغ کند... 07 تیر 1390 783
یک نان چند فتیر؟ 07 تیر 1390 1171
شهر تباهی 07 تیر 1390 801
رویای سبز 07 تیر 1390 811
دوشیزه گان سوخته 07 تیر 1390 812
قایق شکسته 07 تیر 1390 873
عصر یخ 07 تیر 1390 804
تو کی هستی؟ 07 تیر 1390 810
فاصله ها 07 تیر 1390 788
شاعر 07 تیر 1390 805
زمان 07 تیر 1390 777
چشمان شیشه ای 07 تیر 1390 810
ستاره میشمرد 07 تیر 1390 817
به سویت میایم! 07 تیر 1390 826
نفرت 07 تیر 1390 803
هان! 07 تیر 1390 786
حدود من 07 تیر 1390 797
ساده بودم 07 تیر 1390 811
آرزو ها 07 تیر 1390 778
آخرین مسافر 07 تیر 1390 816
پناهم بده! 07 تیر 1390 777
مسند غروب 07 تیر 1390 787
شیفتهء دروغ های توام... 07 تیر 1390 808
وقتی ستاره ای چشمک میزند 07 تیر 1390 809
گل سرخ 07 تیر 1390 777
غروب 07 تیر 1390 806
قلم بشکن 06 تیر 1390 963
سکوت 06 تیر 1390 985
از شیره شیرین تر 06 تیر 1390 722
سفیر 06 تیر 1390 915
معرکه 06 تیر 1390 1003
جلاد 06 تیر 1390 921
حیرت 06 تیر 1390 647
مهد آرین 06 تیر 1390 1007
نفرین 06 تیر 1390 930
محشر 06 تیر 1390 945
از بد بدتر 06 تیر 1390 846
نوزاد 06 تیر 1390 808
رنگ ها از جوی تا بحر 06 تیر 1390 814
مه و خورشید 06 تیر 1390 843
امید فردا 06 تیر 1390 862
دهکدهء جهل 06 تیر 1390 812
وطن 06 تیر 1390 791
معجوبه 06 تیر 1390 630
فتوای گلوله 06 تیر 1390 791
تخت کاویان 06 تیر 1390 544
فسانه 06 تیر 1390 804
تکاپو 06 تیر 1390 799
قطره 06 تیر 1390 508
تصویر 06 تیر 1390 530
پشیمانی 06 تیر 1390 500
معبد 06 تیر 1390 810
آریانا 06 تیر 1390 513
بهار و وطن 06 تیر 1390 553
جلوه 06 تیر 1390 801
معارف 06 تیر 1390 541
روزنه 06 تیر 1390 721
باران 06 تیر 1390 783
معلم 06 تیر 1390 962
آرزو 06 تیر 1390 952
چوپان 06 تیر 1390 1063
و... زن 06 تیر 1390 660
سراب 06 تیر 1390 907
شاپرک 06 تیر 1390 642
دیوار 06 تیر 1390 941
تبعید 06 تیر 1390 941
مادر 06 تیر 1390 509
اقیانوس 06 تیر 1390 802
جستجو 06 تیر 1390 813
وداع 06 تیر 1390 795
پاییز 06 تیر 1390 826
ناجوها 06 تیر 1390 545
رنگ 06 تیر 1390 540
کوچ 06 تیر 1390 804
چولاوه 06 تیر 1390 855
انتظار 06 تیر 1390 787
آشفته بازار 06 تیر 1390 816
بهانه 06 تیر 1390 852
سلام 06 تیر 1390 870
یاد 06 تیر 1390 821
گریز 06 تیر 1390 808
جمعه 06 تیر 1390 846
آن سوی... 06 تیر 1390 802
داود عرفان 06 تیر 1390 2360
صدا صدایی ندارد 06 تیر 1390 995
"روشنک" در خیال روشن پرواز 06 تیر 1390 1549
میان کوچه های امید 06 تیر 1390 934
ای وطن! 06 تیر 1390 981
ما و تو شریکیم! 06 تیر 1390 1035
روزگار دوستی 06 تیر 1390 1013
هم آیینه زیستن 06 تیر 1390 890
دو بیتی ها 06 تیر 1390 959
بادام کوهی 06 تیر 1390 1546
سپاس 06 تیر 1390 1020
دایره ء سیاه 06 تیر 1390 1032
افسانه 06 تیر 1390 1006
سکوت 06 تیر 1390 959
چگونه می توانم بیعت کنم 06 تیر 1390 675
آب 06 تیر 1390 925
نقطه ء انجام 06 تیر 1390 968
سفر هر روزه 06 تیر 1390 919
روزنه های بسته 06 تیر 1390 972
مصیبت هشیاری 06 تیر 1390 824
انقراض نسل ستاره گان عاشق 06 تیر 1390 1154
حسنک 06 تیر 1390 822
شقایق های سوخته 06 تیر 1390 877
غزل 06 تیر 1390 842
در هوای تو 06 تیر 1390 870
سیمرغ شکسته بال 06 تیر 1390 834
گر بگویم رازی از چشمان تو... 06 تیر 1390 1171
گلخانهء گلهای سبز 06 تیر 1390 916
خلوت سبز درختان 06 تیر 1390 813
شعلهء طور 06 تیر 1390 826
بهار شب 06 تیر 1390 845
سیمرغ 06 تیر 1390 813
زقوم دشت نفرین 06 تیر 1390 842
ای نگاهایت تمام زنده گی 06 تیر 1390 843
ترانه های برای تکسار 06 تیر 1390 1179
مثنوی چشمهای تو 06 تیر 1390 889
این جا کلاغ لانه چه آراید... 06 تیر 1390 850
ارغوان باد و باران 06 تیر 1390 833
به دنبال آفتاب 06 تیر 1390 839
بتخانهء پندارها 06 تیر 1390 795
باغ قصه 06 تیر 1390 865
تلاوت خورشيد 06 تیر 1390 844
تمام دریاچه های آفرینش 06 تیر 1390 887
نیایش..... 06 تیر 1390 827
تصویر بزرگ آیینهء کوچک 06 تیر 1390 643
امید جاری باران.... 06 تیر 1390 834
فاتحان وادی افسانه 06 تیر 1390 841
تا چند گاه دیگر 06 تیر 1390 545
پنجرهء باز قصه ها....... 06 تیر 1390 832
سیگار نیم سوخته 06 تیر 1390 732
با گلوی همه اندوه جهان 06 تیر 1390 826
با زبان سنگ 06 تیر 1390 976
بدرود 06 تیر 1390 832
خورشید سر بریدهء خراسان 06 تیر 1390 572
دیوانگی من شاید........ 06 تیر 1390 855
مردان خوشبخت! 06 تیر 1390 916
با گبرو تر ساو یهود...... 06 تیر 1390 888
دهان خون آلود آزادی 06 تیر 1390 619
زقوم دشت نفرین 06 تیر 1390 863
کتیبهء خونین...... 06 تیر 1390 553
یک لقمه روشنایی 06 تیر 1390 843
حراج 06 تیر 1390 865
لحظه هایی سربی تیرباران 06 تیر 1390 828
تلاوت خورشید 06 تیر 1390 820
در میان دو انفجار 06 تیر 1390 804
تکدرخت 06 تیر 1390 859
در یک بامداد رنگین 06 تیر 1390 856
در کوچه های یخزدهء کسوف 06 تیر 1390 609
قطره در توفان 06 تیر 1390 863
گلخانهء شهر بلور 06 تیر 1390 857
استعداد بزرگ 06 تیر 1390 540
حقارت سرخ 06 تیر 1390 822
زنده گی..... 06 تیر 1390 822
تنهایی...... 06 تیر 1390 817
سفر بی پایان 06 تیر 1390 818
دریاچه های سبز 06 تیر 1390 839
عاشقانه 06 تیر 1390 865
طلوع آبله 06 تیر 1390 847
نینواز نور 06 تیر 1390 985
دلتنگی 06 تیر 1390 841
تباشیر از آفتاب 06 تیر 1390 590
فاصله 06 تیر 1390 540
غنیمت 06 تیر 1390 853
ترانه ها 06 تیر 1390 848
تردید 06 تیر 1390 852
لحظه هایی آبی اشراق 06 تیر 1390 883
آن سوی موج های بنفش 06 تیر 1390 652
سوی بی سویی 06 تیر 1390 827
آیینه 06 تیر 1390 819
خویشاوند 06 تیر 1390 816
طلوع 06 تیر 1390 824
انتظار 06 تیر 1390 834
کبوتران گمشده 06 تیر 1390 841
قافیه های پراگنده 06 تیر 1390 836
هنوز فرصتی دارم 06 تیر 1390 807
سیگار نیم سوخته 06 تیر 1390 548
دست آوردهای دهه دموکراسی 06 تیر 1390 4449
شاه امان الله خان و استرداد استقلال افغانستان 06 تیر 1390 25868
نهضت زنان در دوران امانی 06 تیر 1390 4062
ارشاد النسوان اولین جریده زن افغان 06 تیر 1390 2775
محمود طرزی و نوگرایی 06 تیر 1390 2886
اسلام،‌ دموكراسي و جامعه مدني 06 تیر 1390 2738
شيوه هاي گسترش نهاد هاي مدني در كشور 06 تیر 1390 1858
سير تاريخي جامعهء مدني در افغانستان 06 تیر 1390 2470
جامعهء مدني چيست؟ 06 تیر 1390 1349
مصادیق حقوق شهروندی 06 تیر 1390 2772
جامعهء شهروندی چیست؟ 06 تیر 1390 1268
رای اعتمادپارلمان به کابینه چالشها - پیشنهادها 06 تیر 1390 970
اصل مثمریت در انکشاف بشری 06 تیر 1390 1423
اصل برنامه ریزی در انکشاف بشری 06 تیر 1390 981
اصل واقیعت در انکشاف بشری 06 تیر 1390 894
اصل پشتکار در انکشاف بشری 06 تیر 1390 1038
اصل اعتماد در انکشاف بشری 06 تیر 1390 965
اصل استفاده از عقل سلیم در انکشاف بشری 06 تیر 1390 1400
اصل خلاقیت هدفمندی 06 تیر 1390 1013
مقدمه بر مفهوم انکشاف بشری 06 تیر 1390 1028
تأملی بر مقولهء جامعه مدنی 06 تیر 1390 1003
فصل خروشان خون در افغان زمین یا لحظه هایی سربی تیر باران 06 تیر 1390 714
مطبوعات و جامعهء مدني 06 تیر 1390 1180
 تماشای ” تصوير بزرگ  “د ر ”آيينهء کوچک “ 06 تیر 1390 1942
محروميت من و تو، ما را از حق زندگي محروم کرد 06 تیر 1390 1253
دلتنگی های من... 06 تیر 1390 1051
بزرگداشت مولانا در بلخ 06 تیر 1390 958
آز آن سوی دیوارشکستهء  زمان 06 تیر 1390 1043
حافظ شاعرفرا تر از زمان ومکان 06 تیر 1390 1262
روشنفکران «افغان» در تبعید: رخ ها و زاویه های فــلسفی و روانی 06 تیر 1390 1634
نقش محمودطرزی درنهضت روشنگری ونوگرایی - دهه ی دوم وسوم قرن بیستم 06 تیر 1390 2263
سخنی در باره شمس النهار 06 تیر 1390 1470
نگا هی به وضعیت رسانه ها ونقش تلویز یون ها در افغانستان 06 تیر 1390 2766
فراز و فرود های فلسطين و زایش دولت اسرائیل تاآتش بس غزه دریک نگاه 06 تیر 1390 2883
پایان و مرگ خیال 06 تیر 1390 997
«طرزی و سراج الاخبار» بخش نخست 06 تیر 1390 1256
حماسه یی در شوره زار تسلیم 06 تیر 1390 769
از غزل سنتي تا غزل تصويري 06 تیر 1390 2094
شجاع الدین خراسانی 06 تیر 1390 3121
جامعه مدنی و چالش های آن در جامعه افغانستان 06 تیر 1390 5049
ترویج وتکثیرفرهنگ اعتیاد درخانۀ علم وفرهنگ ( انسان های طرد شده ازجامعه ) 06 تیر 1390 1068
قبالۀ تعویض عفت دربدل زمین 06 تیر 1390 941
آیا تأسیس یک دانشگاه درولایت بدخشان ازاولویت ها نیست ؟ 06 تیر 1390 976
جوگی ها درقلاچه وسایرنقاط شهرکابل وتوسعۀ جنبش گدا پروری!!! 06 تیر 1390 1287
جوگیها، انسانهایی که از هیچ نوع حقوق بشری برخوردار نیستند 06 تیر 1390 907
حق مساوات از دیدگاه اسلام و حقوق بشر 06 تیر 1390 1214
حوزه تمدنی فجرستان 06 تیر 1390 1789
راه های تحقق و دیموکراسی در افغانستان 05 تیر 1390 977
بیدل - ‌پژوهی در افغانستان؛ پیشینه و گستره 05 تیر 1390 2666
ویروس ایدز و نحوهء سرایت آن 05 تیر 1390 3110
جامعهء مدنی؛ ميتودي برای استحکام پايه های دموکراسی! 05 تیر 1390 1087
مولانا و برگی از درخت معرفت 05 تیر 1390 1816
باغ بابر تفریگاه شهریان کابل 05 تیر 1390 4110
سر گذشت فشردهء موزیم ملی افغانستان 05 تیر 1390 2453
شیر دروازه 05 تیر 1390 3151
یادی از بالاحصار کابل 05 تیر 1390 2141
سر گذشت برج شهر آراء 05 تیر 1390 1781
شب یلدا در گذرگاه تاریخ 05 تیر 1390 2480
تاثیرات سوء استفاده مواد مخدر بر جوانان 05 تیر 1390 6048
با بیهقی روزگار میر غلام محمد غبار 05 تیر 1390 2560
مراسم عروسی اهل هنود در افغانستان 05 تیر 1390 2127
فساد اداری و پیامدهای آن 05 تیر 1390 2548
فرهنگ و گفتگوی تمدنها 05 تیر 1390 1459
گوانتاناموي امنيت ملي افغانستان - ماجراي بندي شدن کامران ميرهزار و ادامه ي آن! 05 تیر 1390 1648
کامران میر هزار، شاعر، نويسنده، روزنامه نگار و مدير شبکه های وب 05 تیر 1390 2593
بیا بچیم انگور بخو 05 تیر 1390 1957
عاقبت شمس در روایات شفاهی 05 تیر 1390 911
بازسازي متون درسي در افغانستان 05 تیر 1390 1650
کاظم کاظمی 05 تیر 1390 1789
شاعر ببر هاي"تاميل" 05 تیر 1390 1047
شعر، عنصر فرا زمانیست 05 تیر 1390 1668
تأملی برسه نظریه ی تاگور، رابطه ی انسان باطبیعت وتمدن،آزادی ووحدت تمدن ها 05 تیر 1390 2701
آسیب شناسی بحران اعتماد ملی در افغانستان 05 تیر 1390 1624
گپ هایی از شهبانوی موسیقی کشور 05 تیر 1390 1199
روشنفکر عامل است یا عمله؟ 05 تیر 1390 916
روش های نزدیک شدن به اندیشه ی " بیدل" 05 تیر 1390 1376
بیدل شاعرمتفاوت 05 تیر 1390 1195
عقلانیت سیاسی، دکتاتوری رابرنمی تابد 05 تیر 1390 1335
روشنفکران قلابی، نگرش کلی بر مفاهیم انتزاعی در حوزه ی روشنفکری 05 تیر 1390 1367
مسوولیت روشنفکر تعهد است یا تعبد ؟ 05 تیر 1390 1172
چا لش های روشنفکری 05 تیر 1390 910
چند متن و چند حا شیه، نگرشی بر چند بیت از دیوان بیدل 05 تیر 1390 1252
پنج نکته، درباره ی پنج بیت بیدل 05 تیر 1390 1850
مروری بر روشهای داستانی رهنورد زریاب 05 تیر 1390 2985
نقد چیست و منتقد کیست؟ 05 تیر 1390 2010
روش های نزدیک شدن به اندیشه ی " بیدل" 05 تیر 1390 984
جغرافیای یک غزل - بازخوانی چند رویکرد در اندیشه ی مولوی 05 تیر 1390 1866
بحثی در بارۀ "سنت" و "تجدد" 05 تیر 1390 1363
به یاد یار از دست رفته، بیرنگ کهدامنی 05 تیر 1390 1591
طنز آرایی در شعر معاصر دری 05 تیر 1390 2115
جوانان سپر منافع قدرت های خارجی و داخلی 05 تیر 1390 1688
مدرنیزاسیون، سنت و رسانه ها 05 تیر 1390 1195
پروفیسور غلام محمد میمنه گی هنرمندی سترگ از تبار مشروطه خواهان 05 تیر 1390 3644
کتابلر بهانه سیگه ...! 05 تیر 1390 1038
ديوان لغات­التورك نينگ ينگي فارسچه ترجمه­سي 05 تیر 1390 1570
زمينه هاي رشد جامعهء مدني 05 تیر 1390 1040
نگاهي بر مشكلات جامعهء مدني در افغانستان 05 تیر 1390 1617
جامعه مدني چيست؟ 05 تیر 1390 12217
کوششی برای فهم جامعهء مدنی 05 تیر 1390 1288
درختها ایستاده میمیرند 05 تیر 1390 866
تاریخ تعین مرزهای افغانستان و شکل گیری معمای خط دیورند 05 تیر 1390 28500
دیموکراسی و جامعهء مدنی در افغانستان 05 تیر 1390 3480
پیشینهء اداره و انتخابات در افغانستان 05 تیر 1390 4037
جامعهء مدنی در افغانستان 05 تیر 1390 2209
نقش جامعه مدنی در تصمیم گیری های مراکز اعمال قدرت در افغانستان 05 تیر 1390 2074
آزادی 05 تیر 1390 647
« مخفی » ستاره یی درافق تبعید 03 تیر 1390 1375
کنایه وامثال دررنگین کمان شعرحافظ (بخش نخست) 03 تیر 1390 3279
مثل در شعر حافظ (بخش دوم) 03 تیر 1390 4535
سالهای دشوار، سالهای تاریک 03 تیر 1390 1063
مثل در شعر رودکی 03 تیر 1390 1836
نگارخانهء اندرز وحکمت 03 تیر 1390 1325
تصویرآفرینی در شعر رودکی 03 تیر 1390 1661
رودکی در چشم دیگران 03 تیر 1390 1343
آن شاعر تیره چشم روشن بین 03 تیر 1390 1322
شعر وشاعری رودکی 03 تیر 1390 1771
رودکی سمرقندی نیای بزرگ شعر فارسی دری 03 تیر 1390 3896
عتیق رحیمی در آن سوی خط قرمز 03 تیر 1390 989
رویین و شگفتن در سترون خاک 03 تیر 1390 1039
حیدری وجودی آخرین حلقهء شاعران عارف در افغانستان 03 تیر 1390 1473
دریا در کوزه یی نمی گنجد ؛ اما پوهنتونی در خیمه یی می گنجد ! 03 تیر 1390 909
سیر تاریخی قانون اساسی در افغانستان 03 تیر 1390 10990
دموکراسی یعنی من هم هستم 03 تیر 1390 954
شعر آگاهی شعر آرمان 03 تیر 1390 1054
پیامی عنوانی جشن شعر خوانی گل عناب در فراه 03 تیر 1390 1041
مفهوم و ساختار پارلمان 03 تیر 1390 1472
زیبا ترین شعر مادر است و زیبا ترین شعر من برای مادر است 03 تیر 1390 94959
فانی با پیامبر باران 03 تیر 1390 1425
حنظلهء بادغیسی نخستین سرایشگر شعر پایداری فارسی دری 03 تیر 1390 2540
پرواز کبوتر 03 تیر 1390 1512
داریوش در حاشیه ء دو نفری 03 تیر 1390 886
پیشینهء پارلمان یا شورای ملی در افغانستان 03 تیر 1390 2946
نقش احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در دموکراسی 03 تیر 1390 2729
مطبوعات آزاد در افغانستان 03 تیر 1390 2593
جامعهء مدنی چیست؟ 03 تیر 1390 1033
چنگ شعر مثنوي 03 تیر 1390 1280
دربازار رزکوبان 03 تیر 1390 888
فانی به جاودانه گان پیوست 03 تیر 1390 961
به دنبال تداوم فریاد 03 تیر 1390 893
از واژه های اشک تا قطره های شعر 03 تیر 1390 8255
خاموشی آیینه 03 تیر 1390 870
شمس در آیینهء شمس (بخش اول) 03 تیر 1390 881
شمس در آیینهء شمس (بخش دوم) 03 تیر 1390 919
سید سردان - لالای خداوندگار 03 تیر 1390 896
به دنبال تداوم فریاد 03 تیر 1390 1030
پیش در آمدی بر طنز نویسی فارسی دری افغانستان 03 تیر 1390 4999
یک آیینه و چند تصویر 03 تیر 1390 1482
رو به رو با واصف باختری پرتو نادری 03 تیر 1390 1593
گفتگوی مجله ء مریم  با پرتو نادری در پیوند به وضعیت کنونی شعر و ادبیات در کشور 03 تیر 1390 1646
شعر سیاسی و چگونگی آن در افغانستان 03 تیر 1390 2019
شعر سیاسی - ایدیولوژیک در افغانستان 03 تیر 1390 2566
یاد نامهء غبار 03 تیر 1390 967
نگرش عمودی بیدل در اجزای طبیعت 02 تیر 1390 1736
جامعهء مدنی در اندیشهء ابو نصر فارابی 02 تیر 1390 1954
یکی دو نکته در بارهء جامعهء مدنی 02 تیر 1390 928
در کوچه باغهای شعر کمال خجندی 02 تیر 1390 3644
خدا حافظ گل لاله، خدا حافظ پرستو ها 02 تیر 1390 1109
بهار، ستایشگر آزادی 02 تیر 1390 934
....و غزل های بیدل ناخوانده ماندند 02 تیر 1390 1826
آزادی در زندان 02 تیر 1390 859
نکته هایی در پیوند به گزارش و گزارش نویسی 02 تیر 1390 2985
کتابسوزان در انجمن نویسنده گان افغانستان 02 تیر 1390 1818
تجربه و چگونگی اجرای آن در آزمایشگاه 02 تیر 1390 1934
چگونگی رسانه ها در افغانستان 02 تیر 1390 1201
بیدل در طور معرفت 02 تیر 1390 1163
در حاشیهء زبان و ادبیات ترکی - ازبکی 02 تیر 1390 3312
مولانا جلال الدین محمد بلخی از بلخ تا قونیه 02 تیر 1390 18500
ابر کوچک غزل و آسمانهء انجمن اخلاقی - فرهنگی در دانشگاه کابل 02 تیر 1390 1120
آیه های منسوخ, داد خواستی در برابر تاریخ 02 تیر 1390 926
خراباتیان سوگوار کابل 02 تیر 1390 1234
آزادی بیان 02 تیر 1390 2722
واژه و آفرینیش 02 تیر 1390 918
منار جام کهن سالترین برج آجری در جهان 02 تیر 1390 1993
ماه شب تار کجا رفته ای 02 تیر 1390 2151

Facebook

Twitter